Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Wykaz niezbędnych dokumentów
do obrony pracy dyplomowej, które należy złożyć
w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki
na 10 dni przed obroną:

po uzyskaniu zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych
(do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia)

 

1.   Wypełniona karta obiegowa (plik do pobrania poniżej)
2.  
1 Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie miękkiej zgrzanej termicznie, który powinien zawierać kolejno:

 • Stronę tytułową pracy z podpisem promotora – druk 1-stronny
 • Oświadczenie studenta (data i podpis studenta złożony przy składaniu pracy w dziekanacie) – druk 1-stronny
 • Opinię promotora w sprawie samodzielności pracy dyplomowej: licencjackiej / magisterskiej – druk 1-stronny
 • Spis treści
 • Treść pracy dyplomowej: druk 1-stronny w przypadku prac liczących poniżej 50 stron;
  druk 2-stronny w przypadku prac liczących powyżej 50 stron (marginesy lustrzane)
 • Bibliografię
 • Spisy i załączniki
3.   
Płyta CD/DVD w opakowaniu papierowym z ostateczną elektroniczną wersją pracy dyplomowej i załącznikami zapisana w formacie PDF w jednym pliku.

Płyta powinna być opatrzona etykietą zawierającą dane: imię (imiona) i nazwisko autora pracy,
nr albumu, tytuł pracy.

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej w DOS należy załączyć jej elektroniczną wersję do systemu Wirtualna Uczelnia https://wu.pwsz.chelm.pl/  wg instrukcji

4.   
Raporty z programów Antyplagiatowych: ASAP i JSA

Ostateczny wydruk raportów ogólnych (tylko informacja o współczynnikach).

 

Komplet dokumentów należy złożyć

w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie

 

Informacje dla absolwentów:

 • w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów, dwa odpisy oraz suplement do dyplomu;
 • dyplom należy odebrać osobiście w Dziale Obsługi Studenta IMiI.