Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Wykaz niezbędnych dokumentów
do obrony pracy dyplomowej, które należy złożyć
w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Matematyki i Informatyki (pok. 107, bud. C)
na 10 dni przed obroną:

po uzyskaniu zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych
(do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia)

 

1.   Wypełniona karta obiegowa (plik do pobrania poniżej)
2.  
1 Egzemplarz pracy dyplomowej wyłącznie w oprawie miękkiej zgrzanej termicznie, który powinien zawierać kolejno:

  • Stronę tytułową pracy z podpisem promotora – druk 1-stronny
  • Spis treści
  • Treść pracy dyplomowej: druk 1-stronny w przypadku prac liczących poniżej 50 stron;
    druk 2-stronny w przypadku prac liczących powyżej 50 stron (marginesy lustrzane)
  • Bibliografię
  • Spisy i załączniki
3.   
Płyta CD/DVD w opakowaniu papierowym z ostateczną elektroniczną wersją pracy dyplomowej i załącznikami zapisana w formacie PDF w jednym pliku.

Płyta powinna być opatrzona etykietą zawierającą dane: imię (imiona) i nazwisko autora pracy,
nr albumu, tytuł pracy,

Przed złożeniem dokumentów i pracy dyplomowej w DOS należy załączyć jej elektroniczną wersję do systemu Wirtualna Uczelnia https://wu.panschelm.edu.pl/,   wg instrukcji

4.   
Oświadczenie studenta (podpisane przy składaniu pracy w DOS) (plik do pobrania poniżej)
5.
Opinia promotora w sprawie samodzielności pracy dyplomowej: licencjackiej / magisterskiej (plik do pobrania poniżej)
6.
Raporty z programów Antyplagiatowych: ASAP i JSA (wynik zaakceptowany przez promotora)

Ostateczny wydruk raportów ogólnych (tylko informacja o współczynnikach).

7.
Studenci, którzy chcą ubiegać się o wydanie dyplomu i suplementu do dyplomu w języku obcym składają w DOS wniosek o wydanie w/w dokumentów.

Informacje dla absolwentów:

  • w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów, 2 odpisy dyplomu oraz suplement do dyplomu i 2 odpisy suplementu do dyplomu
  • dyplom należy odebrać osobiście w Dziale Obsługi Studenta IMiI