Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Student

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zapewnia wyspecjalizowaną kadrę naukową i nowocześnie wyposażone pracownie dydaktyczne.
1.

Uwaga! W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim 2022/2023 zachęcamy do zapoznania się z aktualną instrukcją sanitarną obowiązującą w Naszej uczelni. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

1.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie uruchomiła dla studentów i nauczycieli akademickich platformę Google Workspace którą można wykorzystać do zdalnego nauczania, przekazywania wiedzy, materiałów dydaktycznych oraz komunikacji on-line pomiędzy nauczycielami akademickimi i studentami.

Google Workspace to zintegrowane narzędzia od firmy Google (poczta, dokumenty, arkusze, formularze, prezentacje, video spotkania, transmisje na żywo, czat, nielimitowany dysk, oraz aplikacja Classroom).

Classroom łączy wszystkie wymienione powyżej narzędzia i pozwala na zdalną współpracę między studentami, a nauczycielami. Dzięki tej usłudze nauczyciele mają możliwość tworzenia wirtualnych grup (klas), prowadzić zajęcia online. Classroom pozwala na bieżąco komunikować się, komentować i dzielić się informacjami, linkami, udostępniać materiały dydaktyczne różnej postaci.

2.

  • Każdy student PANS w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w Google Workspace (poczta.nauka.panschelm.edu.pl lub classroom.google.com) w formacie nazwiskonralbumu@nauka.panschelm.edu.pl. Hasło startowe do indywidualnych kont studenckich ma format: XxddmmrrYy. Gdzie Xx to dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (bez polskich znaków i pierwsza litera duża) , ddmmrr – data urodzenia studenta, Yy to dwie pierwsze litery imienia matki (bez polskich znaków i pierwsza litera duża). Np. dla studenta Żołądkiewicz Wojciech z numerem albumu 99999 urodzony 19 lutego 2000 roku w miejscowości Łódź, imię matki to Żaneta ma nadany login: zoladkiewicz99999@nauka.panschelm.edu.pl, a hasło to: Lo190200Za.
  • Każdy nauczyciel akademicki PANS w Chełmie ma utworzone indywidualne konto w platformie w formacie inazwisko@nauka.panschelm.edu.pl(gdzie i to pierwsza litera imienia nauczyciela, nazwisko to nazwisko nauczyciela, bez polskich "ogonków").

Powiększ
3.

Każdy student oraz nauczyciel akademicki może korzystać w platformie edukacyjnej Google Workspace m. in. z:

  1. poczty elektronicznej (adres: poczta.nauka.panschelm.edu.pl)
  2. dysku sieciowego (adres: dysk.nauka.panschelm.edu.pl)
  3. kalendarza, w którym publikowane są wydarzenia (studenci po zaakceptowaniu zaproszeń z poziomu poczty elektronicznej) np. zajęcia online z użyciem Google Meet (adres: kalendarz.nauka.panschelm.edu.pl).

W przypadku problemów z użytkowaniem platformy edukacyjnej Google Workspace Centrum Informatyczne PANS w Chełmie oferuje wsparcie techniczne.
Kontakt z Centrum Informatycznym:
ci@panschelm.edu.pl lub 82 5643722.

1.

W celu realizacji postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie informuje, że przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w:

Klauzula informacyjna

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 70/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Na podstawie art. 23 ust 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 1/CXLI/2020 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam następującą organizację roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie na rok akademicki 2022/2023:

Semestr zimowy (01.10.2022 r. – 26.02.2023 r.)
Zajęcia dydaktyczne03.10.2022 r. – 22.12.2022 r.
Przerwa świąteczna23.12.2022 r. – 06.01.2023 r.
Zajęcia dydaktyczne07.01.2023 r. – 05.02.2023 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna06.02.2023 r. – 19.02.2023 r.
Przerwa międzysemestralna20.02.2023 r. – 26.02.2023 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 28 lutego 2023 r.
Dni rektorskie31.10.2022 r., 2.11.2022 r.
Semestr letni (27.02.2023 r. – 30.09.2023 r.)
Zajęcia dydaktyczne27.02.2023 r. – 04.04.2023 r.
Przerwa świąteczna05.04.2023 r. – 11.04.2023 r.
Zajęcia dydaktyczne12.04.2023 r. – 25.06.2023 r.
Sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna26.06.2023 r. – 09.07.2023 r.
Poprawkowa sesja egzaminacyjnado 24 września 2023 r.
Dni rektorskie02.05.2023 r., 09.06.2023 r.

§ 2

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych określa dyrektor instytutu w oparciu o obowiązujące programy studiów.

§ 3

  1. Praktyki zawodowe, ćwiczenia terenowe oraz inne zajęcia praktyczne mogą odbywać się zarówno w okresie zajęć dydaktycznych lub być organizowane w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.
  2. Terminy oraz szczegółowe zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych, ćwiczeń terenowych oraz innych zajęć praktycznych ustala dyrektor instytutu.

§ 4

Terminy realizacji szkoleń lotniczych prowadzonych przez Centrum Lotnicze PANS w Chełmie dla studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn I stopnia, określa Dyrektor Centrum Lotniczego.

§ 5

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemiologicznej, wywołanej pandemią COVID-19.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
profesor PANS w Chełmie

Dom studencki

Akademik PANS w Chełmie

Dom Studencki, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni posiada około 200 miejsc noclegowych oraz jest nowoczesnym obiektem – przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Do dyspozycji studentów są 1,2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje. Każdy z nich wyposażony jest w aneks łazienkowy, telewizor z pakietem telewizyjnym oraz szerokopasmowy Internet. Dodatkowo na półpiętrach znajdują się nowoczesne, w pełni wyposażone kuchnie oraz pokoje tzw. „cichej nauki”
czytaj dalej