Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Warunkiem dopuszczenia studenta Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie (IŻR) do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów (do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia),
 • złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie – na 10 dni przed planowanym terminem obrony – następujących dokumentów (w komplecie):
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wg Wymogi pracy dyplomowej – wersja drukowana, patrz załącznik poniżej,
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej wg Wymogi pracy dyplomowej – wersja elektroniczna, patrz załącznik poniżej,
  • Oświadczenie studenta ws autorstwa pracy (Załącznik 1 do pobrania poniżej).
  • Oświadczenie promotora pracy (Załącznik 2 do pobrania poniżej).
  • Opinia promotora w sprawie samodzielności pracy dyplomowej (Załącznik 3 do pobrania poniżej).
  • Raporty programów antyplagiatowych ASAP i JSA – skrócone (druk dwustronny).
  • Oświadczenie studenta INR (obiegówka) o braku zobowiązań wobec Uczelni (do pobrania poniżej).
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom. UWAGA, opłata obowiązuje wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub przed tym rokiem. Opłatę należy wnieść na indywidualne subkonto z dopiskiem: Opłata za wydanie dyplomu/odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy i podać kierunek studiów
   • opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami wynosi 60 zł;
   • opłata za wydanie odpisu suplementu dyplomu w języku angielskim wynosi 40 zł (druk wniosku do wypełnienia w Dziale Obsługi Studenta).

Przed złożeniem w/w dokumentów oraz pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji w systemie antyplagiatowym i pozytywnej opinii promotora, student jest zobowiązany do załączenia zatwierdzonej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia.

Komplet dokumentów student składa osobiście w Dziale Obsługi Studenta.

UWAGA! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE