Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Praktyki

„FIT FABRICANDO FABER”

Owidiusz

Praktyki studenckie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie stanowią integralną część procesu kształcenia. Są realizowane w wymiarze określonym w planach studiów dla poszczególnych kierunków, specjalności zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Podstawowym celem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębienia treści przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i skonfrontowania ich z praktyką życia codziennego, jak również umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń i umiejętności, które będą pomocne w realizowaniu treści kształcenia podczas zajęć dydaktycznych w Uczelni.

Praktyki mają kształtować podmiotowość i aktywność indywidualną studentów oraz rozwijać w nich umiejętność zespołowego działania.

Zadaniem praktyki jest przyczynić się do zintegrowania społeczności akademickiej PANS w Chełmie w twórczej współpracy oraz do wyzwolenia kreatywności i nawiązania kontaktów zawodowych. Praktyki studenckie mają umożliwić przyszłym absolwentom PANS w Chełmie sprawne uaktywnienie się na rynku pracy poprzez właściwe zrozumienie zasad, organizacji i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz jej podmiotów, efektywną działalność praktyczną, przy jednoczesnym respektowaniu i wdrażaniu zasad etycznych.

Szczegółowe cele, zadania i zakres praktyki określają programy praktyk dla poszczególnych kierunków i specjalności kształcenia w ramach Instytutów PANS w Chełmie.

Porozumienia dotyczące praktyk studenckich wypełniać należy poprzez Wirtualną Uczelnię . Tam w zakładce Sprawy Studenta -> Wnioski Studenta -> Nowy Wniosek -> Grupa Spraw(01_stud) -> Nazwa Sprawy: „Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych” znajduje się formularz do samodzielnego uzupełnienia przez studenta, wydrukowania i dostarczenia do firmy oraz do uczelnianego opiekuna praktyk na danym kierunku.

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się z Centrum Informatycznym.

Kierownik Działu Praktyk zaprasza studentów w sprawach organizacji praktyk zawodowych oraz współpracy pomiędzy interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi  Uczelni.

Dyżury Kierownika Działu Praktyk w roku akademickim 2022/2023:
/semestr zimowy/

Godziny pracy:

 • Poniedziałek       10:00 -11:15
 • Wtorek             10:00 -11:15

Zastrzega się możliwość odwołania dyżuru z powodu spotkań ustalonych z pracodawcami bądź instytucjami współpracującymi z Uczelnią.

Kontakt:

Dr inż. Jacek Cymerman

Budynek Rektoratu, Pokój 109

email: jcymerman@panschelm.edu.pl

telefon: 519 164 873

Porozumienia do podpisu przez Kierownika Działu Praktyk należy złożyć u Uczelnianego Opiekuna Praktyk Zawodowych który sprawuje bezpośrednią opiekę nad studentami przypisanymi do danego kierunku.

Porozumienia do podpisu mogą być przynoszone grupowo przez starostę danego roku po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem praktyk.

Nie ma możliwości podpisu pojedynczych umów bezpośrednio u Kierownika Praktyk w budynku Rektoratu pokój 109. Tylko i wyłącznie poprzez umówienie się poprzez email lub wcześniej kontakt telefoniczny

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny w godzinach pracy.

 • Regulamin Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych
  Pobierz »
 • Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa
  Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INTiL Więcej »
 • Instytut Matematyki i Informatyki
  Dodatkowe informacje dotyczące praktyk IMiI Więcej »
 • Instytut Neofilologii
  Dodatkowe informacje dotyczące praktyk IN Więcej »
 • Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie
  Dodatkowe informacje dotyczące praktyk IŻR Więcej »
 • Instytut Nauk Medycznych
  Dodatkowe informacje dotyczące praktyk INM Więcej »