Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wykaz niezbędnych dokumentów do obrony pracy dyplomowej, które należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa na 10 dni przed planowanym terminem obrony ( po uzyskaniu wszystkich zaliczeń zajęć – do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia):

 

 1. Wypełniona karta obiegowa (plik do pobrania poniżej)
 2. Egzemplarz pracy dyplomowej w oprawie, który powinien zawierać:
  • stronę tytułową z podpisem promotora (wzór strony do pobrania poniżej)
  • oświadczenie studenta (plik do pobrania poniżej)
  • opinia promotora w sprawie autorstwa pracy (plik do pobrania poniżej)
  • spis treści
  • treść pracy dyplomowej
  • bibliografia
  • spis załączników

 

 1. Płyta CD/DVD w opakowaniu papierowym zawierająca ostateczna wersję pracy dyplomowej wraz z załącznikami oraz prezentację pracy na egzamin dyplomowy. Płyta powinna być opatrzona etykietą zawierającą kierunek studiów, imię i nazwisko autora pracy , numer albumu , tytuł pracy.
 2. Potwierdzenie wpłaty za wydanie dyplomu w kwocie 60 zł. Opłata za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym dodatkowo 40zł.
  Odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta (plik do pobrania poniżej).
 3. Raporty programów antyplagiatowych ASAP i JSA (skrócone).

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów i pracy dyplomowej w DOS należy załączyć jej elektroniczną wersję do systemy Wirtualna Uczelnia wg instrukcji..

 

Komplet dokumentów student składa osobiście w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Technicznych w Lotnictwa.

 

O terminie i godzinie obrony pracy dyplomowej student dowiaduje się z Działu Obsługi Studenta po jego ustaleniu z Dyrektorem Instytutu i promotorem telefonicznie.

 

UWAGA !!!
DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE !!!