Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Obrony

Studia I stopnia

Warunkiem dopuszczenia studenta Instytutu Nauk Medycznych (INM)
do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów (do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia),
 • złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych – na 10 dni przed planowanym terminem obrony – następujących dokumentów (w komplecie):
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej – wg Wymogi pracy dyplomowej wersja drukowana, patrz załącznik poniżej,
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – wg Wymogi pracy dyplomowej wersja elektroniczna, patrz załącznik poniżej,
  • Oświadczenie studenta ws autorstwa pracy (Załącznik 1 do pobrania poniżej),
  • Oświadczenie promotora pracy (Załącznik 2 do pobrania poniżej),
  • Opinia promotora w  sprawie samodzielności pracy dyplomowej (Załącznik 3 do pobrania poniżej),
  • Dwa raporty programów antyplagiatowych ASAP i JSA – skrócone (druk dwustronny),
  • Karta obiegowa (do pobrania poniżej)
  • Studenci zainteresowani otrzymaniem odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim wypełniają w tej sprawie odrębny wniosek (druk dostępny w Dziale Obsługi Studenta)

Przed złożeniem w/w dokumentów oraz pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji w systemie antyplagiatowym i pozytywnej opinii promotora, student jest zobowiązany do załączenia zatwierdzonej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia.

Komplet dokumentów student składa osobiście w Dziale Obsługi Studenta.

UWAGA! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Studia II stopnia

Warunkiem dopuszczenia studenta Instytutu Nauk Medycznych (INM)
do egzaminu dyplomowego jest:

 • uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk zawodowych oraz złożenie wszystkich egzaminów objętych planem studiów (do sprawdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia),
 • złożenie w Dziale Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych – na 10 dni przed planowanym terminem obrony – następujących dokumentów (w komplecie):
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej – wg Wymogi pracy dyplomowej wersja drukowana, patrz załącznik poniżej,
  • Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie elektronicznej – wg Wymogi pracy dyplomowej wersja elektroniczna, patrz załącznik poniżej,
  • Oświadczenie studenta ws autorstwa pracy (Załącznik 1 do pobrania poniżej),
  • Oświadczenie promotora pracy (Załącznik 2 do pobrania poniżej),
  • Opinia promotora w  sprawie samodzielności pracy dyplomowej (Załącznik 3 do pobrania poniżej),
  • Dwa raporty programów antyplagiatowych ASAP i JSA – skrócone (druk dwustronny),
  • Karta obiegowa (do pobrania poniżej)
  • Studenci zainteresowani otrzymaniem odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim wypełniają w tej sprawie odrębny wniosek (druk dostępny w Dziale Obsługi Studenta)

Przed złożeniem w/w dokumentów oraz pracy dyplomowej, która jest po weryfikacji w systemie antyplagiatowym i pozytywnej opinii promotora, student jest zobowiązany do załączenia zatwierdzonej pracy w wersji elektronicznej do systemu Wirtualna Uczelnia.

Komplet dokumentów student składa osobiście w Dziale Obsługi Studenta.

UWAGA! DOKUMENTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy