Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Koło Nauk Medycznych

Z życia Koła

Zobacz wszystko

Nazywam się Katarzyna Łopąg, jestem studentką 3 roku na kierunku Pielęgniarstwo oraz przewodniczącą Koła Nauk Medycznych. Chciałabym przedstawić działalności, które były podejmowane w ramach KNM. Nadrzędnym celem KNM jest zapewnienie studentom możliwości rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych w dziedzinie medycyny.

Największą akcją, która miała miejsce był projekt „Białe Wakacje” nad jeziorem Białym w Okunince. Organizatorem przedsięwzięcia była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Starostwo Powiatowe we Włodawie ( Partner Akcji). Studenci biorący udział w projekcie mieli za zadanie udzielania pierwszej pomocy osobom jej potrzebującym i zgłaszającym się do Punktu I Pomocy Przedmedycznej. Projekt ten cieszył się bardzo dużą popularnością wśród studentów ponieważ był to dodatkowy czas na utrwalenie nabytych umiejętności w Pracowni Podstaw Pielęgniarstwa, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych z przedmiotu: Promocja Zdrowia oraz Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych z poszczególnych przedmiotów klinicznych. Celem studentów pielęgniarstwa była popularyzacja zdrowego stylu życia wśród plażowiczów. W punkcie pierwszej pomocy przedmedycznej można było zmierzyć poziom cholesterolu, cukru, pomiar tętna, masy ciała oraz zmierzyć zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkomatu. Każdego dnia w godzinach: 10-17 studenci pracowali w dwóch zespołach: pierwszy zespół udzielał I Pomocy przedmedycznej w formie stacjonarnej ( stała obecność w punkcie w wymienionych godzinach), drugi zespół był zobowiązany do dwukrotnego obchodu jeziora w wyznaczonym czasie. Od godziny 17 tej do 10 rano dnia kolejnego studenci mieli czas wolny. Był to idealny czas na utrwalenie zdobytych umiejętności oraz integracje studencką.

Koło Nauk Medycznych swoimi akcjami działa na rzecz uczelni oraz społeczeństwa lokalnego uczestnicząc w imprezach promujących zdrowie. Organizowano akcje, które były przeprowadzone m.in. w bankach. Wykonywane były badania poziomu cukru we krwi, cholesterolu, mierzenie ciśnienia oraz masy ciała.

Ponadto działania KNM objęte są działalnością naukową. Studenci uczestniczą czynnie i biernie w konferencjach naukowych. Takim wydarzeniem była ogólnopolska konferencja naukowo–szkoleniowa „Pielęgniarstwo wobec wyzwań współczesności”. Celem konferencji była debata wokół  aktualnych problemów zdrowia i choroby, ocena perspektyw i kierunków badań we współczesnym pielęgniarstwie oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktyki pielęgniarskiej. Czynni członkowie biorący udział w konferencji to:

Referaty:

 1. Analiza poziomu wiedzy studentów na kierunku pielęgniarstwo w zakresie autyzmu. Anna Bezler
 2. Analiza poziomu wiedzy studentów kierunku pielęgniarstwo w zakresie karmienia piersią. Paulina Kosińska
 3. Analiza poziomu wiedzy studentów na kierunku pielęgniarstwo w zakresie zdrowia psychicznego. Natalia Ajfler
 4. Analiza poziomu wiedzy i zachowań prozdrowotnych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi w grupie studentek/studentów kierunków medycznych. Sylwia Becz

E-poster:

 1. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu i leczeniu raka piersi. Katarzyna Łopąg
 2. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem zakażonym wirusem Sars-CoV-2 w warunkach izolacji domowej. Katarzyna Hałas
 3. Analiza poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat działań prozdrowotnych ukierunkowanych na poprawę pracy mózgu. Wiktoria
  Kozłowska
 4. Społeczno-psychologiczne aspekty pielęgniarstwa. Katarzyna Dąbrowska, Sylwia Skimina, Paulina Wiórko, Agnieszka Żmijska
 5. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej z powodu zespołu stopy cukrzycowej. Aneta Petruk

Członkowie Koła Nauk Medycznych mają możliwość rozwoju naukowego poprzez  publikację artykułów w czasopismach naukowych. Należy także wspomnieć o możliwości udziału studentów Koła Nauk Medycznych w Ogólnopolskim Programie upowszechniania i propagowania wiedzy o chorobach nowotworowych. Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację osób zdrowych i osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób chorych na nowotwory, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych oraz wolontariuszy. Jest to darmowe szkolenie, które cieszy się dużą popularnością wśród studentów którzy chcą zdobywają nową
wiedzę.

Koło Nauk Medycznych to idealna przestrzeń rozwoju dla studentów, którzy nie tylko chcą zgłębiać swoją wiedzę z zakresu medycyny, ale także nabywać nowe umiejętności i doświadczenia.