Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

VI Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”
„Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

7-8 czerwiec 2022 r. Chełm

 

Konferencja Naukowa
pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  w Chełmie
Dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS w Chełmie

Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Prof. dr hab. Wiesława Oleszka

VI Konferencja naukowa nt. „Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” jest konferencją cykliczną nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”.

Organizacja konferencji jest ważna ze względu na szybkie zmiany zachodzące w praktykach rolniczych, a zwłaszcza konieczności upowszechniania produkcji rolniczej uwzględniającej zasady zrównoważonego systemu żywnościowego.

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu nauk rolniczych związanych z uprawą roślin i przetwórstwem żywności w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności sytemu żywnościowego „od pola do stołu”. Jednym z ważniejszych aspektów konferencji będzie prezentacja badań aplikacyjnych, które mogą zostać wdrożone w praktyce rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i racjonalnym zagospodarowaniu produktów ubocznych powstających w przetwórstwie płodów rolnych.

WAŻNE TERMINY:

 • do 15 marca 2022 r. — zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem prezentacji
 • do 15 kwietnia 2022 r. – przesłanie streszczenia referatu lub doniesienia
 • do 29 kwietnia 2022 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej

Adres sekretariatu Konferencji:

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie Instytut Nauk Rolniczych ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm email: konfrol@panschelm.edu.pl tel. (82) 564 02 84; tel. kom. 601 194 882

Streszczenia referatu lub doniesienia prosimy przesyłać na adres:

Dr inż. Jolanta Bojarszczuk email: jbojarszczuk@iung.pulawy.pl lub  Jolanta.Bojarszczuk@iung.pulawy.pl

Miejsce obrad:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, ul. Pocztowa 54, Chełm

Publikacje:

Pełne teksty prac naukowych można będzie opublikować w czasopismach naukowych, w których będą utworzone specjalne zeszyty tematycznie związane z tematem konferencji:

 1. czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports (IF co najmniej 1,5) w dostępie Open Access,
 2. czasopiśmie Polish Journal of Agronomy (bezpłatnie).

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji w czasopiśmie z IF po konferencji.
Informacji w tej sprawie udziela dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie,
e-mail: akocira@panschelm.edu.pl

Opłata:

Opłata 500 zł  obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania.. Opłatę należy kierować na konto: Konto nr 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 z dopiskiem „Konferencja Rolnictwo” oraz podaniem nazwiska

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w konferencji naukowej nt. ”Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”.

Pragniemy poinformować, że jest możliwość opublikowania prac zaprezentowanych na konferencji w numerze specjalnym:

 1. Polish Journal of Agronomy (20 pkt na liście MEiN)
 2. Agriculture, MDPI (IF 2,925, 100 pkt na liście MEiN)

W związku z trwającą procedurą przetargową dokładne miejsce zakwaterowania zostanie podane w komunikacie III.

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie
 • dr Beata Fałda
 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • prof. dr hab. Teresa Doroszewska
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • prof. dr hab. Wojciech Lipiński
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kołodziej
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński
 • prof. dr hab. Mariola Staniak
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński
 • prof. dr hab. inż. Piotr Szulc
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR
 • dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB
 • dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. UTP
 • dr hab. Jarosław Stalenga
 • dr hab. inż. Roman Krawczyk
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. dr hab. Mariola Staniak – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Rafał Kornas – Sekretarz
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk
 • dr inż. Jacek Cymerman
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Marzena Tomaszewska

6.06.2022 r. (poniedziałek)

17.00-19.00 Zakwaterowanie i rejestracja uczestników
19.00 Kolacja

7.06.2022 r. (wtorek)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Otwarcie konferencji
9.15-11.15 Sesja plenarna
9.15-9.45 Zmiany klimatyczne a Europejski Zielony Ład – prof. dr hab. dr h.c. mult. Andrzej Kotecki
9.45-10.15 Zdrowotność surowców roślinnych przeznaczonych do produkcji żywności i pasz – prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
10.15-10.45 Mniej znane gatunki pszenic źródłem bioróżnorodności biologicznej i zrównoważonej produkcji żywności – dr hab. inż. Leszek Rachoń, prof. uczelni
10.45-11.15 Nawożenie startowe kukurydzy jako metoda poprawy efektywności aplikacji składnika – prof. dr hab. Piotr Szulc
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Sesja referatowa
13.45-14.45 Obiad i zakwaterowanie uczestników konferencji
14.45-19.00 Wyjazd terenowy
19.30 Uroczysta kolacja

8.06.2022 r. (środa)

8.00-10.30 Sesja referatowa
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 Sesja posterowa i sesja multimedialna (doniesienia 5 min.)
13.00 13:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:30 Obiad

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie

email: akocira@panschelm.edu.pl
tel. 82 564 02 84;
tel. kom. 601 194 882

Podobne wydarzenia

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej

25 maja 202213:15

Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej w XXI w. – seminarium naukowe

Instytut Neofilologii, ul. Wojsławicka 8b sala 105

czytaj dalej

23 maja 202210:00

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone współpracy Polski i Ukrainy w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej

czytaj dalej