Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

14 czerwca 2022 11:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

We współczesnym społeczeństwie coraz liczniejszą grupę stanowią seniorzy. Postęp w zakresie nauk medycznych przełożył się na wydłużenie wieku życia ludzi. Ważne jest jednak aby postępowało za tym utrzymanie odpowiedniej jego jakości, tzn. zapewnie seniorom godnych warunków nie tylko w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb ale i umożliwienia dalszego rozwoju, realizacji zainteresowań i pasji. Pomocną dłoń wyciąga do seniorów pomoc społeczna, dbając nie tylko o ich potrzeby cielesne ale też duchowe. Osoby starsze stanowią grupę, którą interesuje się również pedagogika. Na jej gruncie dąży się do poznania procesu starzenia się, diagnozy sytuacji osób starszych w różnych kręgach kulturowych i etnicznych, tworzenia optymalnych, humanistycznych warunków życia i możliwości korzystania z życia oraz podniesienie statusu starości w opinii społeczeństw.

Wspólne obszary zainteresowań skłoniły Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie i Katedrę Pedagogiki w Państwowej Akademii Nauk Stosownych w Chełmie do organizacji konferencji pt. poświęconej problematyce osób starszych pt. ,,Senior wczoraj i dziś.

Odbędzie się ona w dniu 14.06.2022 r. o godz: 11:00 w auli PANS (sala113) w budynku C w Chełmie ul: Pocztowa 54.

Program Konferencji

11:00 –  Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników

11:15 –  dr Ewa Smołka – Rozważania o przemijaniu w kulturze wiecznej młodości

11:35 –  dr Halina Bejger – Potrzeby społeczne seniorów – raport z badań diagnostycznych przeprowadzonych w mieście Chełm

11:55 –  mgr Anna Szalast – Usługi na rzecz seniorów jako element polityki społecznej w Polsce

12:15 – 12:45 – Przerwa na kawę

12:45 – dr Stanisław Białek – Pomoc społeczna wobec osób starszych w środowisku ich funkcjonowania – przykłady dobrych praktyk

13:15 – mgr Zygmunt Gardziński – Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywizacji społecznej seniorów na przykładzie działalności Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chełmie

13:35 – dr Agnieszka Drewniak – Dostępność przestrzeni publicznej dla seniorów.

13:55 – mgr Dorota Betka-Bartosiewicz – Jesteśmy blisko Was – 30 lat pomocy, wsparcia i aktywizacji  seniorów na przykładzie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie

14:15 – 14:45 – Przerwa na kawę

14:45 – dr Elżbieta Miterka – Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość – warsztaty pracy (z wizualizacją) dla seniorów z wykorzystaniem narzędzi Points of You.

Podobne wydarzenia

do 14 grudnia 2022 r.15:00

Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego – Konferencja Studencka

on-line

czytaj dalej

do 2 października 2022 r.9:00

Inauguracja Roku Akademickiego PANS w Chełmie

PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 25 listopada 2022 r.

Synergia nauki i przemysłu 2022

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej