Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydawnictwa

IR(A) wprowadzenie teoretyczne

Autorzy: K. Trendak, A. Tofil

ISBN: 978-83-61149-89-7

Chełm 2012

154 strony

Zarządzanie populacjami zwierząt dziko żyjących na terenach pogranicza

Redakcja: R. Kornas, I. Kitowski

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-97-2

Chełm 2012

118 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM Section of Mathematics and Computer Science No. 1/2012

Redakcja: Beata Fałda

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-81-1

ISSN: 1896-463X

Chełm 2012

193 stron

O wartościach i wartościowaniu Historia – Literatura – Edukacja

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-932866-8-3

Chełm 2012

355 stron

Wartości i wartościowanie w badaniach nad językiem

Redakcja: M. Karwatowska, A. Siwiec

ISBN: 978-83-932866-7-6

Chełm 2012

249 stron

Umiejętności przyrodnicze a edukacja przyrodnicza w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Autorzy: I. Rochowská B. Akimjakowá (i in.)

Chełm 2012

146 stron

Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne Aktualne problemy, różne perspektywy

Redakcja: Beáta Akimjaková, Mariusz Gwozda, Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Inštitút Juraja Páleša v Levoči

ISBN: 978-83-61149-69-9

Chełm 2012

264 stron

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM Section of Pedagogy No. 1/2012

Redakcja: Piotr Mazur

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ISBN: 978-83-61149-73-6

ISSN: 2084-6770

Chełm 2012

250 stron

Edukacja biologiczna i środowiskowa – wybrane problemy

Redakcja: Małgorzata Stryjecka

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISBN: 978-83-61149-53-8

Chełm 2012

70 stron

Dialog jako sposób współistnienia II

Redakcja: B. Akimjaková, P. Mazur

ISBN: 978-83-61149-77-4

Chełm 2012

165 stron (wersja elektroniczna)

Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego

Autorzy: P. Mazur

ISBN: 978-83-61149-49-1

Chełm 2012

70 stron

Scientia nr 6

Redakcja: Zygmunt Gardziński, Beata Kucharska, Iwona Lasek-Surowiec

Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe

ISSN: 1899-0630

Chełm, 2012

208 stron

Czytaj