Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny:

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:

2019-06-01 do: 2022-12-31

Wartość projektu:

7 727 668,03 zł

Cel projektu:

Projekt ma na celu podniesienie do XII.2022 jakości kształcenia praktycznego na specjalnościach lotniczych na rzecz rozwoju regionalnego w PWSZ w Chełmie poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji 53 studentów/-ek., przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy, oraz odpowiadające potrzebom Uczelni i regionu nabyte umiejętności dydaktyczne kadr (2 os.). Projekt wynika z potrzeby rozszerzenia praktycznego wymiaru kształcenia zawodowego na kierunkach lotniczych, a w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności i możliwości zatrudnienia absolwentów, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W ramach zintegrowanego programu rozwoju Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego realizowane będą moduły: moduł programów kształcenia, podnoszenia kompetencji i zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Wsparcie w obrębie modułu 2 obejmuje kompetencje zawodowe i komunikacyjne, w tym interpersonalne oraz certyfikowane kursy/szkolenia, dodatkowe zajęcia z pracodawcą, wizyta studyjna u pracodawcy.

Grupa docelowa:

71 studentów (14K/57M) kierunku Mechanika i Budowa Maszyn: specjalność Inżynieria lotnicza, specjalizacja Pilotaż samolotowy/Pilotaż śmigłowcowy oraz specjalność: Mechanika lotnicza PWSZ w Chełmie. Z uwagi na zintegrowany program szkolenia oraz wymagania wstępne względem uczestników projektu dopuszcza się możliwość przystąpienia do projektu osób będących na dwóch ostatnich latach studiów, tj. Od maks. V do VIII semestru studiów; 2)kadra dydaktyczna: 3os(m) instruktorów szkolenia praktycznego OKL PWSZ w Chełmie: kadra personelu lotniczego OKL PWSZ w Chełmie/instruktorzy szkolenia praktycznego, zaangażowani w proces kształcenia studentów specjalizacji Pilotaż, zatrudnieni w strukturach OKL, wykazujący potrzebę nabycia uprawnień.

PILOTAŻ SAMOLOTOWY

 • DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)R,
 • WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI LINII LOTNICZEJ.

PILOTAŻ ŚMIGŁOWCOWY

 • LOTY DOSKONALĄCE W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UZYSKANIA PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI/WYMAGAŃ STAWIANYCH DLA PILOTÓW HEMS,
 • WIZYTA STUDYJNA W LOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM.

MECHANIKA LOTNICZA

 • SZKOLENIE DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA NA TYP STATKU POWIETRZNEGO CESSNA 152.

KADRA INSTRUKTORSKA

 • CRI(SP)M UPRAWNIENIE INSTRUKTORA SZKOLENIA NA SAMOLOTY WIELOSILNIKOWE KLASY MEP(L) KIEROWANE DO INSTRUKTORÓW SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO OKL PWSZ W CHEŁMIE.

Lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych

Lista uzupełniająca i rezerwowa na szkolenie do uzyskania uprawnień instruktora FI(A)R z ograniczeniami

WYNIKI REKRUTACJI

Terminy rekrutacji:

Uwaga!

Nabory Uczestników/Uczestniczek na poszczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane przed rozpoczęciem wsparcia, w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.

Pakiet dokumentów dla pracowników, zatrudnionych w charakterze instruktora szkolenia praktycznego w OKL PWSZ w Chełmie - CRI(SP)M:

Lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych

Unieważnienie postępowania rekrutacyjnego

W oparciu o § 13 ust.1 Regulaminu rekrutacji oraz uczestnictwa studentek i studentów w projekcie ,,Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”, ze względu na konieczność uwzględnienia w procedurze rekrutacji, dotyczącej szkolenia UPRT – Upset prevention and recovery training założeń projektowych, w zakresie nowej formy wsparcia, wprowadzonej Zarządzeniem nr 50/2022 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie z dnia 16 maja 2022 r., przeznaczonej dla osób nieuczestniczących dotychczas w Projekcie, Kierownik Projektu informuje, iż unieważnia postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone w dniach 18-31.05.2022 r.

Rekrutacja na szkolenie UPRT ogłoszona zostanie w późniejszym terminie.

Uwaga

Informacje nt. warsztatów z przedstawicielami linii lotniczej - LOT CREW realizowanych w ramach projektu:
„Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”
Informujemy, że warsztaty z przedstawicielami linii lotniczej z dnia 08.06.2022 zostają przełożone na inny termin. Szczegóły wkrótce.
Informacje nt. szkolenia
do uzyskania uprawnienia na typ statku powietrznego Cessna 152

realizowanego w ramach projektu:
„Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego”

 

  1. Miejsce realizacji szkolenia: siedziba firmy ROYAL-STAR, ul. Lotniskowa 16, Mielec.
  2. Szkolenie realizowane będzie w dwóch trzydniowych sesjach (od piątku do niedzieli włącznie), tj. w dniach:
   • 06.2021 r. – 20.06.2021 r. (szkolenie teoretyczne)
   • 06.2021 r. – 27.06.2021 r. (szkolenie praktyczne)
  3. Szkolenie realizowane będzie w godzinach:
   • 09:00 – 19:00
  4. Uczelnia zapewnia:
   • dojazd na miejsca szkolenia: wyjazd do Mielca spod parkingu przy
    Partyzantów w dniach 18.06.2021 r. oraz 25.06.2021 r.,
    o godzinie 5.00 (rano);
   • zakwaterowanie: po 2 noclegi w ramach każdej sesji szkoleniowej
    w HOSTELU PREMIUM, ul. Racławicka 6, 39-300 Mielec (noclegi
    w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem);
   • obiadokolację podczas każdego dnia szkolenia;
   • ubezpieczenie.

 

Uwaga!

 • Kierowca będzie zawoził grupę po śniadaniu (w sobotę i niedzielę) na lotnisko (miejsce szkolenia) oraz przywoził po szkoleniu do hotelu (grupa musi uzgodnić z kierowcą dokładną godzinę odjazdu i przyjazdu na miejsce i z miejsca szkolenia).
 • Posiłki planowane są na ok. godzinę 20.00 (piątek-sobota) – w niedzielę grupa musi uzgodnić z hotelem i kierowcą godzinę oraz miejsce spożycia posiłku.

PROGRAM LOTÓW DOSKONALĄCYCH (II EDYCJA)

Lista rankingowa studentów/studentek, Mechanika i budowa maszyn, specjalizacja pilotaż śmigłowcowy, III rok studiów,
rok akademicki 2020/2021

Lista rankingowa


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy