Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

„Młodzi odkrywcy – inżynieria bez tajemnic” Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Nazwa i moduł wniosku: Społeczna odpowiedzialność nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu

Termin realizacji projektu: 1 listopada 2022 r. – 30 listopada 2023 r.

Wartość dofinansowania: 206 245,00 zł

Całkowita wartość zadania: 229 162,00 zł

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl
Cele projektu

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego i dydaktycznego PANS w Chełmie do rozbudzenia ciekawości, kreatywności i pogłębiania wiedzy naukowej u dzieci i młodzieży z terenu miasta Chełm i okolicznych gmin. Pokazania im, jak ważne są badania, które pomagają zrozumieć i ulepszyć otaczający świat.

Planowane działania projektowe

Projekt obejmuje różnorodne formy prezentacji wiedzy naukowej z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz badań środowiskowych, z elementami zabawy i inspirującej rywalizacji rówieśniczej:

  • warsztaty z zakresu nauk technicznych, biologii i chemii, z pokazami badań/eksperymentów (przygotowujące uczestników/uczestniczki do zmagań turniejowych), podczas których uczestnicy/-czki poznawać będą m.in. tajniki materiałów inżynierskich, parametryzowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, projektowanie inteligentnych instalacji, pomiary wielkości elektrycznych, inżynierię odwrotną-skanowanie 3D, mikrobiologię, genetykę, ekologię i ochronę środowiska – dla uczniów/uczennic szkół ponadpodstawowych;
  • międzyszkolny turniej przedmiotowy, obejmujący zagadnienia z matematyki, fizyki, chemii i biologii – dedykowany uczniom/uczennicom szkół ponadpodstawowych;
  • warsztaty programistyczno-informatyczne, mające na celu rozbudzenie zainteresowania programowaniem, wykorzystanie metody STEM (łączenie nauki, techniki inżynierii i matematyki) do poszerzenia umiejętności uczniów w zakresie kompetencji informatycznych, jako szansy na lepszą przyszłość młodych naukowców – dla uczniów/uczennic szkół podstawowych;
  • konkurs popularyzujący naukę na nagranie autorskiego filmiku, który stanowić będzie dowód na to, że nauki ścisłe są obecne w każdym wymiarze życia codziennego;
  • naukowe sympozjum młodzieżowe, podsumowujące projekt, z prezentacją nowoczesnych metod doświadczalnych w fizyce, chemii i inżynierii, z udziałem środowiska akademickiego i szkolnego;
  • rejestracja audio-wizualna (filmiki) z warsztatów – przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych badań/eksperymentów naukowych o charakterze instruktażowo-pokazowym oraz na potrzeby pytań/zadań turniejowych;
  • platforma internetowa, służąca prezentacji osiągniętych rezultatów i produktów projektu, a przez to upowszechnianiu i popularyzacji nauki.

Platforma internetowa:

       

zobacz więcej