Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 Chełm

Kontakt

 Tel: 82 565 64 72

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 grudnia 2022 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie otrzymała na okres 2 lat, począwszy od dnia 10 stycznia 2023 r., uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach:

 • A2, B1, B2, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
 • B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Informacje ogólne

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych nadawane są ubiegającym się jednostkom po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzaminy będą organizowane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2023 roku – sprawdź

Sesja 24-25 czerwca 2023 r.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie organizuje w dniach 24-25 czerwca 2023 r. państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport.

Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy

Rejestracja na egzamin będzie możliwa dopiero po ogłoszeniu na stronie  www.certyfikatpolski.pl listy ośrodków organizujących egzamin w tej sesji egzaminacyjnej.

Rejestracja na egzamin rozpocznie się 24 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00

Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go osobiście, listownie lub e-mailowo (skan formularza). Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

e-mail: jezyk-polski-jako-obcy@panschelm.edu.pl

Uwaga! Każdy kandydat musi podać w formularzu odrębny adres poczty elektronicznej.
Osoba rejestrująca się dokonuje opłaty dopiero po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę zdających.

Opłaty należy dokonać na rachunek PANS w Chełmie: Bank PKO Bank Polski  Centrum Korporacyjne w Lublinie,  nr: 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego) Dla przelewów realizowanych z zagranicy: SWIFT BPKOPLPW,  IBAN  PL 88 1020 3147 0000 8002 0119 4091 z dopiskiem Imię i nazwisko, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego (np. Jan Kowalski, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego)

Prosimy o przesłanie (np. e-mailowo) potwierdzenia wpłaty.

Opłata za egzamin na poziomie B1 wynosi równowartość w złotych polskich 150 euro.

Opłata za egzamin na poziomie C1 wynosi równowartość w złotych polskich 180 euro.

Opłata za certyfikat wynosi 20 euro i jest dokonywana po zdanym egzaminie.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy