Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Język polski jako obcy

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54C, p. 208
22-100 Chełm

Kontakt

 Tel: 82 565 64 72

PANS w Chełmie współpracuje od wielu lat z Towarzystwami Kultury Polskiej na Ukrainie. Uczelnia realizowała także dwukrotnie projekty w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez MSZ w 2014 r. (Tu i Tam – Dialogi polsko-polskie) oraz przez Senat RP w 2016 r. (Bliżej Polski. Spotkania z językiem polskim i kulturą polską). W ramach projektów prowadzone były zajęcia języka polskiego na poziomie biegłości językowej B1 oraz B2.

PANS w Chełmie organizuje również kursy języka polskiego przygotowujące cudzoziemców do podjęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez Uczelnię. Programy kursów są zgodne z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Ich celem jest rozwijanie sprawności językowych w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie), pozwalających obcokrajowcom posługiwać się językiem polskim w kontaktach edukacyjnych, towarzyskich i społecznych.

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

czytaj dalej

Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych

czytaj dalej

Kursy języka polskiego

czytaj dalej

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy