Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Erasmus+

Adres

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
ul. Pocztowa 54, pokój 202
22-100 Chełm
Polska

Kontakt

mgr Kamil Jaszczuk

Tel: 82 562 06 13
Email: kjaszczuk@panschelm.edu.pl

Na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą (Sekcji Obsługi Programu Erasmus+) Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie w konkursie wniosków otrzymała Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE- 2021-27)/Karta Erasmusa dla szkolnictwa Wyższego 2021-2027. Uprawnia ona do ubiegania się o fundusze na wszelkie działania oferowane w programie Erasmus+ oraz jest ona jednocześnie zobowiązaniem PANS w Chełmie do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE. Realizacja wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest możliwa gdy placówki partnerskie posiadają podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

Dane Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie w ramach działań związanych z programem Erasmus +:

Kod Erasmus – PL CHELM01

Kod PIC: 949720987

Kod OID (Organization ID): E10110363

Numer Karty Uczelni Erasmusa 2021-2027: 101014534