Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

VI Konferencja naukowa z cyklu „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”
„Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

7-8 czerwiec 2022 r. Chełm

 

Konferencja Naukowa
pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  w Chełmie
Dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, prof. PANS w Chełmie

Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

Prof. dr hab. Wiesława Oleszka

VI Konferencja naukowa nt. „Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu” jest konferencją cykliczną nt. „Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia”.

Organizacja konferencji jest ważna ze względu na szybkie zmiany zachodzące w praktykach rolniczych, a zwłaszcza konieczności upowszechniania produkcji rolniczej uwzględniającej zasady zrównoważonego systemu żywnościowego.

Celem konferencji jest przybliżenie najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu nauk rolniczych związanych z uprawą roślin i przetwórstwem żywności w procesie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju, a w szczególności sytemu żywnościowego „od pola do stołu”. Jednym z ważniejszych aspektów konferencji będzie prezentacja badań aplikacyjnych, które mogą zostać wdrożone w praktyce rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego, przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przyrody i racjonalnym zagospodarowaniu produktów ubocznych powstających w przetwórstwie płodów rolnych.

WAŻNE TERMINY:

 • do 15 marca 2022 r. — zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem prezentacji
 • do 15 kwietnia 2022 r. – przesłanie streszczenia referatu lub doniesienia
 • do 29 kwietnia 2022 r.— dokonanie opłaty konferencyjnej

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie elektronicznej lub drukowanej

Adres sekretariatu Konferencji:

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie Instytut Nauk Rolniczych ul. Wojsławicka 8b, 22-100 Chełm email: konfrol@panschelm.edu.pl tel. (82) 564 02 84; tel. kom. 601 194 882

Streszczenia referatu lub doniesienia prosimy przesyłać na adres:

Dr inż. Jolanta Bojarszczuk email: jbojarszczuk@iung.pulawy.pl lub  Jolanta.Bojarszczuk@iung.pulawy.pl

Miejsce obrad:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, ul. Pocztowa 54, Chełm

Publikacje:

Pełne teksty prac naukowych można będzie opublikować w czasopismach naukowych, w których będą utworzone specjalne zeszyty tematycznie związane z tematem konferencji:

 1. czasopiśmie naukowym indeksowanym w bazie Journal Citation Reports (IF co najmniej 1,5) w dostępie Open Access,
 2. czasopiśmie Polish Journal of Agronomy (bezpłatnie).

Istnieje możliwość dofinansowania do kosztów wydania publikacji w czasopiśmie z IF po konferencji.
Informacji w tej sprawie udziela dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie,
e-mail: akocira@panschelm.edu.pl

Opłata:

Opłata 500 zł  obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, wyżywienia, zakwaterowania.. Opłatę należy kierować na konto: Konto nr 91 1240 2223 1111 0010 5570 5911 z dopiskiem „Konferencja Rolnictwo” oraz podaniem nazwiska

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zgłoszenie uczestnictwa w konferencji naukowej nt. ”Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”.

Pragniemy poinformować, że jest możliwość opublikowania prac zaprezentowanych na konferencji w numerze specjalnym:

 1. Polish Journal of Agronomy (20 pkt na liście MEiN)
 2. Agriculture, MDPI (IF 2,925, 100 pkt na liście MEiN)

W związku z trwającą procedurą przetargową dokładne miejsce zakwaterowania zostanie podane w komunikacie III.

Komitet Naukowy

 • dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. Józef Zając, prof. PANS w Chełmie
 • dr Beata Fałda
 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • prof. dr hab. Teresa Doroszewska
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • prof. dr hab. Wojciech Lipiński
 • prof. dr hab. inż. Barbara Kołodziej
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński
 • prof. dr hab. Mariola Staniak
 • prof. dr hab. Piotr Stypiński
 • prof. dr hab. inż. Piotr Szulc
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PANS w Chełmie
 • dr hab. inż. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
 • dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR
 • dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB
 • dr hab. inż. Edward Wilczewski, prof. UTP
 • dr hab. Jarosław Stalenga
 • dr hab. inż. Roman Krawczyk
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
 • prof. dr hab. Mariola Staniak – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • dr inż. Rafał Kornas – Sekretarz
 • prof. dr hab. Mariusz Matyka
 • dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB
 • dr inż. Jolanta Bojarszczuk
 • dr inż. Jacek Cymerman
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Marzena Tomaszewska

6.06.2022 r. (poniedziałek)

17.00-19.00 Zakwaterowanie i rejestracja uczestników
19.00 Kolacja

7.06.2022 r. (wtorek)

8.00-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.15 Otwarcie konferencji
9.15-11.15 Sesja plenarna
9.15-9.45 Zmiany klimatyczne a Europejski Zielony Ład – prof. dr hab. dr h.c. mult. Andrzej Kotecki
9.45-10.15 Zdrowotność surowców roślinnych przeznaczonych do produkcji żywności i pasz – prof. dr hab. Agnieszka Pszczółkowska
10.15-10.45 Mniej znane gatunki pszenic źródłem bioróżnorodności biologicznej i zrównoważonej produkcji żywności – dr hab. inż. Leszek Rachoń, prof. uczelni
10.45-11.15 Nawożenie startowe kukurydzy jako metoda poprawy efektywności aplikacji składnika – prof. dr hab. Piotr Szulc
11.15-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Sesja referatowa
13.45-14.45 Obiad i zakwaterowanie uczestników konferencji
14.45-19.00 Wyjazd terenowy
19.30 Uroczysta kolacja

8.06.2022 r. (środa)

8.00-10.30 Sesja referatowa
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-13.00 Sesja posterowa i sesja multimedialna (doniesienia 5 min.)
13.00 13:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji
13:30 Obiad

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PANS w Chełmie

email: akocira@panschelm.edu.pl
tel. 82 564 02 84;
tel. kom. 601 194 882

Podobne wydarzenia

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej

25 maja 202213:15

Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej w XXI w. – seminarium naukowe

Instytut Neofilologii, ul. Wojsławicka 8b sala 105

czytaj dalej

23 maja 202210:00

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone współpracy Polski i Ukrainy w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej

czytaj dalej

do 31 maja 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych

Pocztowa 54

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

czytaj dalej

do 30 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny edycja III

czytaj dalej

27 kwietnia 2022

Współczesne wyzwania zespołu terapeutycznego – Konferencja studencka

czytaj dalej

do 22 kwietnia 2022 r.10:00

Konkurs Matematyczny im. S. Chróścikowskiego

ul. Pocztowa 54, budynek C, sala 113

czytaj dalej