Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 30 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny edycja III

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny - edycja III

pod honorowym patronatem

JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie oraz

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

Adresaci konkursu

 • uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych
 • studenci

Zasady konkursu

Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:
 • Warunki geograficzno – środowiskowe jako determinanta dawnych i współczesnych  działań  militarnych
 • Dokąd zmierzasz, Rosjo? Przyszły kształt Federacji Rosyjskiej w współczesnej myśli geopolitycznej
 • Broń nuklearna – broń zwycięzców czy przegranych?
 • Geopolityczne przebudzenie Europy –  gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
 • Białoruś u boku Rosji – co dalej?
Udział w Konkursie jest bezpłatny. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane drukiem  i nie przedkładane w innych konkursach. Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 60 osób (łącznie w kategorii uczniowie/studenci). Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Terminy

Eseje można nadsyłać:
 • pocztą tradycyjną lub
 • poprzez e-mail na adres isurowiec@panschelm.edu.pl jako plik pdf lub
 • dostarczyć osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, PTG Oddział Chełm, ul. Pocztowa 54, pok. 209
Na kopercie i/lub w tytule wiadomości e-mail należy umieścić adnotację ,,Konkurs na esej”. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkurs: najpóźniej 30 kwietnia 2022 r.

Wytyczne edytorskie

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm). Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu. Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wraz z esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3). Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.

Komisja Konkursowa

 • dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie;
 • dr Jurij Hajduk – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych;
 • dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ – członek Rady Naukowej PTG;
 • dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG – sekretarz;
 • dr Magdalena Kawa – opiekunka Studenckiego Koła Naukowego SM;
 • mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG

Nagrody

Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie w kategorii uczniowie/studenci) nagrody rzeczowe i książkowe. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, określoną przez Komisję Konkursową. 10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie. Prace konkursowe zostaną zakodowane po przesłaniu do organizatorów i będą podlegały weryfikacji w systemie antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego praca zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie oceniana (załącznik nr 2).

Podobne wydarzenia

do 2 października 2022 r.9:00

Inauguracja Roku Akademickiego PANS w Chełmie

PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 25 listopada 2022 r.

Synergia nauki i przemysłu 2022

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej