Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

31 maja 2022 10:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na konferencję naukowo-metodyczną pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”zorganizowaną przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie. Podczas konferencji poruszona zostanie problematyka edukacji ekologicznej, a także  przedstawione zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie kształtowania u dzieci postaw proekologicznych. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Lubelskiego.

Konferencja w formule online odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. 

Nie jest wymagana uprzednia rejestracja uczestników.

Link do wideokonferencji: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2ZGQ5M2YtMGM0MS00ZTQ1LThkNjYtM2ZhMDY4ODViNmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Szczegółowy program wydarzenia.

Szczegółowe informacje:
wiz. Ewelina Zakrzewska ewelina.zakrzewska@kuratorium.lublin.pl
st. wiz. Ewa Walczak ewa.walczak@kuratorium.lublin.pl

Podobne wydarzenia

14 grudnia 202215:00

Pacjent podmiotem opieki zespołu terapeutycznego – Konferencja Studencka

czytaj dalej

do 2 października 2022 r.9:00

Inauguracja Roku Akademickiego PANS w Chełmie

PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 25 listopada 2022 r.

Synergia nauki i przemysłu 2022

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej