Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 6 grudnia 2021 r. 9:00

Konferencja Naukowa „Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”

Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Agrobioinżynierii

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Konferencji Naukowej

„Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”

 

Konferencja z uwagi na bezpieczeństwo uczestników odbędzie się w formie online.

Program Konferencji

9.00 – 9.15 – otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ dr hab.inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

9.15 – 10.55 – REFERATY PLENARNE CZ. I, przewodniczący – dr hab. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie, dr Tamara Jadczyszyn

9.15 – 9.40         dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek – PWSZ w Chełmie – Referat jubileuszowy – 20 lat PWSZ w Chełmie;

9.40 – 10.05       prof. dr Ivan Shuvar – UR w Dublanach – Aktualne kierunki badań w chemii rolnej na Ukrainie

10.05 – 10.30    dr Anna Watros – INSCh w Puławach – Produkty nawozowe w świetle nowych regulacji prawnych UE

10.30 – 10.55     dr Wioletta Wrzaszcz, mgr Arkadiusz Zalewski  – IERiGZ-PIB – Wyzwania dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście EZŁ

10.55 – 11.05 – dyskusja

11.05 – 12.45 – REFERATY PLENARNE CZ. II – przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Lipiński, dr Anna Watros

11.05 – 11.30     dr Tamara Jadczyszyn – IUNG-PIB – INTERNAW – nowe narzędzie w zarządzaniu składnikami mineralnymi w nawożeniu

11.30 – 11.55     prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prof. dr hab. Jacek Antonkiewicz – UP w Lublinie – Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych

11.55 – 12.20     dr hab. Jerzy Kopiński, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB – Regionalne zróżnicowanie nawozochłonności produkcji roślinnej w Polsce

12.20 – 12.45 – dr inż. Agata Witorożec-Piechnik, mgr Beata Jurga, prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Ewa Markowska-Strzemska – IUNG-PIB – Wpływ nawożenia pofermentem z biogazowni  rolniczej na zawartość azotu i fosforu  w roztworze glebowym

12.45 – 12.55 – dyskusja

12.55 – 13.10 zakończenie i podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Wojciech Lipiński, dr Tamara Jadczyszyn

Materiały konferencyjne dla uczestników konferencji będą zawierać opracowania z wygłoszonych referatów oraz prezentowanych posterów.

Komitety

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Janusz Igras – Przewodniczący
 • dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr Beata Fałda
 • prof. dr Ivan Shuwar
 • prof. dr Vladymir Balkovsky
 • prof. dr hab. Barbara Kołodziej
 • prof. dr hab. Wojciech Lipiński
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic
 • prof. dr hab. Cezary Sławiński
 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. PWSZ w Chełmie
 • dr hab. Halina Lipińska, prof. UP w Lublinie
 • dr Tamara Jadczyszyn
 • dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek
 • dr inż. Rafał Kornas

Komitet organizacyjny:

 • dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie – Przewodnicząca
 • dr inż. Marzena Tomaszewska – Z-ca Przewodniczącej
 • dr inż. Rafał Kornas – Sekretarz
 • dr inż. Jacek Cymerman
 • dr Joanna Lamorska
 • dr inż. Małgorzata Stryjecka
 • mgr Natalia Iwanicka
 • mgr Agnieszka Zając
 • mgr inż. Małgorzata Kornas

Postery

Biowęgiel w uprawie pszenicy –nawożenie i wzbogacanie gleby

Marta Wyzińska, Jerzy Grabiński,  Alicja Sułek

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Dolistna aplikacja biostymulatorów opartych na aminokwasach w uprawie roślin

Kocira Anna

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych

Barbara Kołodziej*, Jacek Antonkiewicz**

*Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; **Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Podstawowe produkty do odkwaszanie gleb w Polsce

Wojciech Lipiński

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Produkty nawozowe w świetle nowych regulacji prawnych UE

Anna Watros

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
Stan odżywienia pszenżyta, kukurydzy i sorga nawożonych pofermentem z biogazowni rolniczej

Beata Jurga1, Agata Witorożec-Piechnik2, Mariusz Matyka2, Maja Kostrzewa-Kosiarska2

1Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; 2Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Wpływ nawozów/biostymulatorów dolistnych na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie wybranych odmian grochu siewnego

Ewa Szpunar-Krok1, Renata Pawlak2

1Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Produkcji Roślinnej; 2Biostymasp. z o.o.
Wpływ nawożenia pofermentem z biogazowni rolniczej na zawartość azotu i fosforu w roztworze glebowym

Agata Witorożec-Piechnik1, Beata Jurga2, Mariusz Matyka1, Ewa Markowska-Strzemska1

1Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; 2Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Wpływ sposobu uprawy (konwencjonalna i ekologiczna) na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka

Marek Gancarz1,2, Maria Kożuch1, Robert Rusinek2

1Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 2Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Wyzwania dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Wrzaszcz Wioletta, Zalewski Arkadiusz

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Podobne wydarzenia

do 2 października 2022 r.9:00

Inauguracja Roku Akademickiego PANS w Chełmie

PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 25 listopada 2022 r.

Synergia nauki i przemysłu 2022

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej