Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Uniwersytet III Wieku

pod patronatem:

PAŃSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W CHEŁMIE

oraz CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Kontakt

ul. Wojsławicka 8B, pokój 11
22-100 Chełm
tel: 82 562 06 17

e-mail:

Godziny pracy

wtorek: 10.00 – 13.00
czwartek: 10.00 – 13.00

Elżbieta Dziedzicka

Przewodnicząca Zarządu

Teresa Foryt

Zastępca Przewodniczącej

Marta Psuja

Członek Zarządu

Alicja Wojtczak

Sekretarz UTW

Urszula Pejo

Skarbnik

Cele priorytetowe UTW:

 • Wspieranie potencjału społecznego seniorów miasta Chełma;
 • Upowszechniania godnego stylu życia – promowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze, w życiu społecznym i obywatelskim, podtrzymywanie więzi społecznych, integracja środowiskowa.

Projekt przyjmuje charakter inicjatywy otwartej i w perspektywie długofalowej. Dążymy do stworzenia platformy współpracy z lokalnymi instytucjami kultury, partnerami regionalnymi działającymi w obszarze polityki społecznej.

Oferta programowa koncentruje się na wybranych zagadnieniach:

 • edukacja kulturalna (kształcenie kompetencji niezbędnych do uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i ponadlokalny),
 • edukacja społeczna (język jako narzędzie komunikacji społecznej)
 • edukacja technologiczna (kształcenie w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technik komunikacyjnych),
 • edukacja ekologiczna (kompleksowy charakter działań w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, systematyzowanie i wzbogacanie wiedzy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego, kształtowanie proekologicznych zachowań),
 • edukacja pro-zdrowotna (uświadamianie współzależności między wymiarami zdrowia -fizycznym, psychicznym i duchowym; kształcenie kompetencji w rozpoznawaniu czynników chroniących i czynników ryzyka wpływających na zdrowie),
 • edukacja prawna (kształcenie umiejętności praktycznych, niezbędnych w relacjach z instytucjami publicznymi; poradnictwo prawne).

Zapraszamy do udziału w zajęciach, warsztatach, wykładach wszystkich mieszkańców Chełma i okolic w tzw. złotym wieku. Program studiów jest uzupełniany propozycjami wyjazdów grupowych – wycieczki krajoznawcze, spektakle teatralne.

Aktualności

zobacz więcej

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy