Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

„Sztuka mówienia, czyli jak odzyskać głos po pandemii. Popularyzacja zagadnień z zakresu komunikacji” Projekt został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki/Doskonała Nauka

Nazwa i moduł wniosku: Społeczna odpowiedzialność nauki –
Popularyzacja nauki i promocja sportu

Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2021 r. – 31 marca 2022 r.

Wartość dofinansowania: 39 845,75 zł

Całkowita wartość zadania: 45 279,16 zł

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30
Cele projektu

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy z zakresu komunikacji językowej wśród uczniów chełmskich szkół, także w kontekście problemów w zakresie komunikacji wynikających z długotrwałej izolacji społecznej.
Projekt zakłada wieloaspektowe spojrzenie na proces komunikacji (tj. w kontekście kultury żywego słowa, retoryki, zachowań niewerbalnych, grzeczności, kultury języka, perswazji). Dzięki temu możliwe będzie zwrócenie uwagi uczniów na złożoność komunikowania międzyludzkiego, które ma charakter interdyscyplinarny, a także na konieczność uwzględnienia w procesie komunikacji różnorodnych aspektów, które decydują o powodzeniu poszczególnych aktów komunikacji.

Planowane działania projektowe

Projekt obejmuje:

  • prowadzenie strony internetowej, która będzie pełniła funkcję platformy komunikacyjnej – za jej pośrednictwem udostępnione zostaną materiały nie tylko uczestnikom projektu, ale też wszystkim uczniom i nauczycielom zainteresowanym podejmowaną problematyką
  • nagranie wykładu wprowadzającego do problematyki z zakresu komunikacji interpersonalnej
  • opracowanie cyklu warsztatów wykorzystujących wybrane narzędzia TIK
  • realizacja warsztatów zdalnych w trybie asynchronicznym
  • przygotowanie 4 filmów edukacyjnych, które będą podejmowały wybrane zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej
  • wykonanie 50 autorskich zdjęć, które zostaną wykorzystane przy opracowaniu materiałów dydaktycznych