Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

„Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie”

Projekt pn.: „Laboratorium badań środowiskowych CSI PWSZ w Chełmie” wchodzące w skład nowoczesnego kompleksu naukowo-dydaktycznego Centrum Studiów Inżynierskich (CSI) w miejscowości Depułtycze Królewskie; gmina Chełm.

Laboratorium badań środowiskowych zaprojektowane zostało jako dwa obiekty jednokondygnacyjne o powierzchni 1 407,36 m2. W budynkach znajdować się będą dwie specjalistyczne pracownie naukowo badawcze, każda złożona z dwóch części: badawczej i analitycznej.

 • Budynek A – powierzchnia 1048,93 m2,
 • Budynek E – powierzchnia 358,43 m2,

W ramach dostaw planowany jest zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego, mebli oraz wyposażenia gospodarczego.

Celem nadrzędnym Projektu jest wzmocnienie potencjału miejscowej uczelni, przyczyniające się do przyspieszenia rozwoju i innowacyjności firm w branżach: mechanicznej, samochodowej i lotniczej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w obszarze Polski Wschodniej, w tym, w regionie lubelskim.

Realizacja inwestycji będzie miała olbrzymi wpływ na otoczenie, przyczyniając się do:

 • poszerzenia zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
 • poprawy innowacyjności działających przedsiębiorstw z branży mechanicznej samochodowej oraz lotniczej, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym,
 • przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
 • zapobiegania wyjazdom najbardziej aktywnych, przedsiębiorczych absolwentów uczelni wyższych do dużych miast,
 • zwiększenia zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • stworzenia procedur i zasad współpracy z przedsiębiorstwami regionu,
 • akredytacja i certyfikacja posiadanego laboratorium przez instytucje do tego powołane.

Projektowane Laboratorium badań środowiskowych będzie prowadzić badania przemysłowe, wypracowywać innowacyjne rozwiązania m.in. w następujących obszarach: mechanika, lotnictwo, branża samochodowa. W konsekwencji przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego obszarów Polski Wschodniej, a w dalszej perspektywie utworzenia nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach innowacyjnych. Ponadto dzięki wybudowaniu nowego obiektu badawczego, zwiększy się liczba pracowników naukowych i technicznych zatrudnionych w PWSZ w Chełmie (pozytywny wpływ na osiągnięcie wskaźników PO RPW – liczba utworzonych miejsc pracy). Laboratorium badań środowiskowych uzupełni rynek badawczo-rozwojowy regionu o obszary dotychczas niezagospodarowane, a potrzebne przedsiębiorstwom, w poprawie ich konkurencyjności na rynku krajowym i światowym. Na wyposażenie Laboratorium badań środowiskowych składać się będzie: sprzęt podstawowy (meble, urządzenia gospodarcze, biurowe itp.), komputery wraz z oprogramowaniem i osprzętem oraz sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie naukowo-badawcze następujących pracowni:

 • Laboratorium wytwarzania struktur kompozytowych
 • Laboratorium badań NDT
 • Laboratorium badań korozyjnych
 • Laboratorium badań wytrzymałościowych, struktury i stanu warstwy wierzchniej
 • Laboratorium badań procesów obróbki kompozytów
 • Laboratorium badań wizyjnych, drgań i hałasu
 • Laboratorium badań mikroskopowych
 • Laboratorium badań termograficznych
 • Laboratorium badań elementów cienkościennych
 • Laboratorium badań manipulacyjnych
 • Laboratorium szybkiego prototypowania części
 • Laboratorium badań klimatycznych
 • Laboratorium – Hamownia
 • Laboratorium badań cząstek stałych
 • Laboratorium badań emisji spalin
 • Laboratorium badań silników

W tym roku Uczelnia złożyła wniosek na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu do końca listopada br. zwiększając przy tym całkowitą szacunkową wartość projektu. Przedmiotem wniosku było rozszerzenie dotychczasowego zaplecza naukowo-badawczego o zakup aparatury, wzbogacającej możliwości badawcze stworzonych w ramach niniejszego projektu laboratoriów:

 1. Laboratorium badań procesów obróbki kompozytów
 2. Laboratorium badań emisji spalin
 3. Laboratorium badań wytrzymałościowych, struktury i stanu warstwy wierzchniej
 4. Laboratorium badań manipulacyjnych

Rozszerzenie projektu wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom branż paliwowych, elektrycznych oraz biomedycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie realizując politykę konstytuowania najwyższej jakości pracy naukowo-badawczej, mającej na celu doskonalenie produktów i produkcji – podejmuje działania, w zakresie współpracy z szeroko rozumianym przemysłem regionu i całej Polski.

Rozszerzenie przedmiotowe projektu o zakup dodatkowego wyposażenia jest zgodne z jego celem nadrzędnym. Przyczynia się do wzmocnienia potencjału miejscowej uczelni dla rozwoju i innowacyjności większej liczby firm, w tym z zakresu branż: biomedycznej, elektrycznej oraz paliwowej, w których uczelnia dotychczas nie posiadała żadnego zaplecza w postaci infrastruktury badawczej.

Osiągnięcie zaplanowanych celów projektu oraz rozszerzenie oddziaływania jego rezultatów zostanie wzmocnione poprzez:

 • poszerzenie zakresu współpracy chełmskiej uczelni z przedsiębiorstwami poprzez poprawę stanu wyposażenia technicznego (laboratoriów badawczo-rozwojowych, możliwych do wykorzystania dla firm regionu),
 • poprawę innowacyjności działających przedsiębiorstw z branży biomedycznej, co w konsekwencji spowoduje wzrost ich konkurencyjności na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym,
 • zwiększenie zakresu komercjalizacji prowadzonych prac badawczych i badawczo-rozwojowych,
 • ocenę jakości prowadzonych badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych,
 • optymalizację rozwiązań wytwarzania, badań, testowania i udoskonalania technologii i procesów,
 • potencjalny wzrost możliwości wytwórczych przedsiębiorstw regionu,
 • doskonalenie maszyn i urządzeń, w tym także produkcji w kontekście ochrony środowiska i zdrowia kadry pracowniczej.

Zakup dodatkowych urządzeń bezwzględnie wpłynie dodatnio na programy inkubacji i akceleracji pomysłów wielu przedsiębiorców w obszarze wprowadzania nowych technologii także w swoich firmach. Będzie inspirował do odważnych i skutecznych kroków sięgania po najnowsze rozwiązania technologiczne z zachowaniem wszelkich starań o ochronę środowiska. Będzie również pobudzającym bodźcem do rozwoju i odważnych inwestycji, unowocześniających realizowane procesy wytwórcze, parki maszynowe i urządzenia badawcze. Nie pozostanie to także bez pozytywnego oddziaływania na, realizowane w regionalnym lub ponadregionalnym otoczeniu projektu, działania wzrostu przedsiębiorczości, możliwości badawcze i rozwojowe. Szerokie oddziaływanie wynikające z możliwości badawczych, z wykorzystaniem najnowszej aparatury światowej klasy producentów, będzie działało pobudzająco i inspirująco na wszelkie ośrodki biznesowe, naukowe i społeczne, dając poczucie bezpieczeństwa, wysokiej jakości i pewności opracowywanych technologii i konstrukcji.

Rozszerzony zakres rzeczowy projektu zapewni ciągłość z dotychczasowym zakresem realizowanego przedsięwzięcia i wzmocni jego cele i rezultaty. Zwiększy potencjał miejscowej uczelni dla przyspieszenia rozwoju i innowacyjności firm funkcjonujących w obszarze Polski Wschodniej, w tym, w regionie lubelskim, poprzez realizację dodatkowych obszarów badawczych, w zakresie ochrony środowiska i zdrowia kadry pracowniczej. Zwiększy zainteresowanie firm działalnością B+R. Stworzy warunki do tworzenia coraz to nowszych i optymalnych rozwiązań wytwarzania oraz badań, testowania i udoskonalania już istniejących i wdrożonych technologii i procesów. Przyczyni się do wzmocnienia potencjału i możliwości wytwórczych przedsiębiorstw oraz doskonalenia maszyn i urządzeń, w tym także produkcji przemysłu biomedycznego, mechanicznego, samochodowego, wydobywczego naftowego i elektrycznego. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie wzmocni swoją pozycję jako wiodący ośrodek badawczo-rozwojowy, będący zapleczem techniczno-wdrożeniowym dla nowych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań.

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 67 373 490,36 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowalnych projektu: 54 812 956,42 PLN

Wysokość dofinansowania: 49 323 237,42 PLN
w tym poziom dofinansowania:

 • 46 591 012,95 PLN ze środków EFRR
 • 2 732 224,47 PLN ze środków Budżetu Państwa

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Od 01.12.2011r. do 30.12.2015r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy oraz instytucje do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury. Szczegółowy zakres wyposażenia poszczególnych laboratoriów oraz możliwości badawczych został przedstawiony w opisie inwestycji.

Kontakt:
mgr inż. Piotr Różański
e-mail: prozanski@panschelm.edu.pl
tel. 82 562 06 02

Galeria

Wyposażenie Labolatorium Badań Środowiskowych

Podpisanie umowy

Rozpoczęcie plac budowlanych

http://www.polskawschodnia.gov.pl

 

Lista badań

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zaprasza wszystkie zainteresowane firmy oraz instytucje do współpracy i korzystania z powstałej infrastruktury. Wyniki z przeprowadzonych usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz instytucji są udostępniane bezpłatnie. W celu uzyskania dostępu do raportów proszę o kontakt z:
Kontakt: mgr inż. Piotr Różański e-mail: prozanski@panschelm.edu.pl tel. 602 188 173
Prawa do uzyskanych wyników przysługują Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Institutea Authorized Academy
 • University of leaders
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy