Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Akademia Młodego Inżyniera

Kontakt

22-100 Chełm ul. Pocztowa 54, p.210 tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Biuro Projektu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Pocztowa 54, 22-100 Chełm

pokój 203, tel. 82 564 03 01

2.

Rekrutacja Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW na drugą edycję 2019/2020 do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 9 września 2019 r. w godz. 8.00 – 15.30. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

3.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU: 11 września br, godzina 15:30 - 16:30; 12 września br, godzina 15:30 - 16:30; 13 września br, godzina 16:00 - 17:00. MIEJSCE EGZAMINU: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki, sala 108.

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie: 3.1

Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu:

265 922,44 zł

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia wśród 85 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w mieście Chełm kluczowych kompetencji i postaw, służących pobudzeniu ich kreatywności, ciekawości i chęci do poznawania wiedzy naukowej. Dzięki wykorzystaniu kadry dydaktycznej, laboratoriów, sprzętu i aparatury PWSZ w Chełmie stworzone i przeprowadzone zostaną niekonwencjonalne moduły zajęć w przedmiocie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, które będą impulsem do zdobycia nowych umiejętności, rozwijania pasji i talentów uczniów. Zmotywują ich do poznawania świata, zgłębiania tajników wiedzy, a w przyszłości do budowania w regionie i kraju gospodarki opartej na wiedzy.

OKRES REALIZACJI:

od 01.08.2018 do 31.07.2020

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Przygotowanie programów, materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zajęć w wymiarze łącznym 100 godzin na grupę (dwie edycje; rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020) z zakresu modułu:
 • MAK: Młodzieżowa Akademia Kryminalistyczna (20 osób);
 • MAI: Młodzieżowa Akademia Informatyczna (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Bloger) (20 osób);
 • BV: Młodzieżowa Akademia Nowoczesnych Zawodów (Vloger) (20 osób);
 • MAR: Młodzieżowa Akademia Robotyki (20 osób).

.

2.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego 2018 - 2019 W związku z zapisami projektu uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w projekcie muszą podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Zainteresowani uczniowie uczestnictwem w projekcie mają możliwość wyboru JEDNEGO z trzech TERMINÓW EGZAMINU: 24 września br, godzina 15:30 - 16:30; 25 września br, godzina 15:30 - 16:30; 26 września br, godzina 16:00 - 17:00. MIEJSCE EGZAMINU: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, budynek C - Instytutu Matematyki i Informatyki, sala 108.

3.

Rekrutacja 2018-2019 Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW do udziału w projekcie „Akademia Młodego Inżyniera„ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze projektu do dnia 21 września 2018 r. w godz. 8.00 – 15.30. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy