Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Program rozwojowy PWSZ w Chełmie - na rzecz Rozwoju Regionalnego

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pon. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl
1.

W związku z Zarządzeniem Rektora PWSZ w Chełmie z dnia 11 marca 2020 r., odwołującym w trybie natychmiastowym zajęcia dydaktyczne na uczelni celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - informujemy, że zajęcia w ramach kursu spawania metodą TIG, odbywające się w ZDZ w Chełmie, zostają zawieszone - do odwołania.

Szczegóły Projektu:

Program operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

Priorytet: III.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Działanie: 3.5

Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres Realizacji Projektu:

2019-09-01 do 2022-02-28

Wartość Projektu

7 139 775,38 zł

Cel projektu

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

O Projekcie:

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia na Uczelni, w tym zwiększenia poziomu dostosowania do potrzeb rynkowych. Projekt obejmować będzie: podniesienie kompetencji studentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i kompetencje zawodowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne, w tym praca w grupie, w ramach certyfikowanych kursów/szkoleń, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizyt studyjnych u pracodawców, podniesienie kompetencji zarządczych kadr administracyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i infrastukturalnymi uczelni, finansami, kadrami, jakością, procesami biznesowymi oraz kompetencji dydaktycznych wykładowców, wdrożenie i rozbudowę Uczelnianego systemu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa danych oraz inwentaryzacji i audytu infrastruktury informatycznej.

Grupa docelowa

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania liczących się na rynku krajowym i zagranicznym uprawnień, poświadczonych certyfikatami, świadectwami i zaświadczeniami, uznawanymi w danej branży. Wsparcie obejmuje studentów/studentki ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Mechanika i budowa maszyn, Elektrotechnika, Matematyka(specjalności:Ekonomia matematyczna, Informatyka stosowana ), Stosunki międzynarodowe, Rolnictwo. W projekcie wezmą też udział pracownicy administracyjni i dydaktyczni uczelni.

Główne działania:

Pilotaż samolotowy

DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA INSTRUKTORA SAMOLOTOWEGO FI(A)R, WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI LINII LOTNICZEJ.

Pilotaż śmigłowcowy

loty doskonalące w zakresie niezbędnym do uzyskania praktycznych umiejętności/wymagań stawianych dla pilotów herms, wizyta studyjna w lotniczym pogotowiu ratunkowym.

Mechanika lotnicza

szkolenie do uzyskania uprawnienia na tym statku lotniczego cessna 152.

Kadra instruktorska

cri(sp)m uprawnienie instruktora szkolenia na samoloty wielosilnikowe klasy mep(I) kierowane do instruktorów szkolenia praktycznego okl pwsz w Chełmie.

Terminy Rekrutacji:

1.

Nabory uczestników/uczestniczek na posczególnych kierunkach studiów będą ogłaszane w postaci odrębnych komunikatów na stronie internetowej Uczelni/projektu, ze wskazaniem konkretnych terminów.