Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Polityka antydyskryminacyjna w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

Koordynator ds. antydyskryminacji i Komisja Antydyskryminacyjna

Kontakt do Koordynatora ds. antydyskryminacji:

Edyta Mikulska – emikulska@panschelm.edu.pl
Tel. 82-565-39-99

Koordynator ds. antydyskryminacji

osoba powołana przez Rektora w szczególności do:

  • przyjmowania zgłoszeń dotyczących dyskryminacji, w tym molestowania lub molestowania seksualnego;
  • przeciwdziałania i zapobiegania zjawiskom dyskryminacji.

Zakres zadań koordynatora oraz procedurę w przypadku wystąpienia dyskryminacji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie określa Procedura Antydyskryminacyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Zgłoszenia:

Każda osoba, która czuje się poddana w PANS w Chełmie działaniom dyskryminacyjnym może złożyć zgłoszenie. Zgłoszenie składa się do Koordynatora w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na wskazany przez Koordynatora adres e-mail. Wzór zgłoszenia

Komisja Antydyskryminacyjna:

Komisja Antydyskryminacyjna przeprowadza postępowanie wyjaśniające dotyczące zgłoszenia w sprawie dyskryminacji.
Informacja na temat Komisji Antymdyskryminacyjnej –  Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Antydyskryminacyjnej