Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

18 kwietnia 2024
Aktualności UczelniKatedra Pedagogiki

Konferencja Naukowo Metodyczna „Kiedy spostrzegam świat inaczej… Przestrzeń edukacyjna w kontekście indywidualizacji pracy z uczniem w szkole …

15 kwietnia 2024 r. odbyła się Konferencja Naukowo Metodyczna „Kiedy spostrzegam świat inaczej … Przestrzeń edukacyjna w kontekście indywidualizacji pracy z uczniem w szkole”, zorganizowała przez Katedrę Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Jej celem była integracja teoretycznych założeń i praktycznych rozwiązań w zakresie dwóch kluczowych dla tematu obszarów: indywidualizacji w edukacji oraz przestrzeni edukacyjnej.

Konferencję oficjalnie otworzył, kierując słowo wprowadzające do jej uczestników, Prorektor ds. Rozwoju prof. PANS dr hab. Józef Zając, Senator RP. Obecni na konferencji byli także Prorektor ds. Studentów dr Beata Fałda, dr Jarosław Kapeluszny, Dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie oraz dr Beata Komorowska Kierownik Katedry Pedagogiki.

W wystąpieniach prelegentów przeanalizowane zostały trzy wymiary przestrzeni edukacyjnej: przestrzeń fizyczna/architektoniczna, przestrzeń społeczna i przestrzeń wirtualna/technologiczna. W wymienionych wymiarach prelegenci wskazali możliwości ich kreowania w taki sposób, by jak najbardziej optymalizowały pracę z uczniem, uwzględniając jego indywidualny potencjał.
Studenci kierunków Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zaprezentowali także swoje autorskie, wypracowane podczas zajęć, rozwiązania metodyczne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem w szkole.

W konferencji udział wzięło blisko 120 uczestników: dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli, wykładowców oraz studentów.

Konferencja została objęta patronatem honorowym: JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie prof. PANS dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, Prorektora ds. Rozwoju prof. PANS dra hab. Józefa Zająca, Senatora RP oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego.

Podobne aktualności