Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

29 listopada 2021
AktualnościInstytut Nauk o Żywieniu Człowieka i Rolnictwie

Konferencja Naukowa „Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”

Instytut Nauk Rolniczych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Wydział Agrobioinżynierii

Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 

serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Konferencji Naukowej

 

„Gospodarka nawozowa na tle współczesnych wyzwań produkcyjnych, środowiskowych i prawnych”

 

 

Konferencja z uwagi na bezpieczeństwo uczestników odbędzie się w formie online.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 – 9.15 – otwarcie konferencji – JM Rektor PWSZ dr hab.inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

9.15 – 10.55 – REFERATY PLENARNE CZ. I, przewodniczący – dr hab. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie, dr Tamara Jadczyszyn

9.15 – 9.40         dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek – PWSZ w Chełmie – Referat jubileuszowy – 20 lat PWSZ w Chełmie;

9.40 – 10.05       prof. dr Ivan Shuvar – UR w Dublanach – Aktualne kierunki badań w chemii rolnej na Ukrainie

10.05 – 10.30    dr Anna Watros – INSCh w Puławach – Produkty nawozowe w świetle nowych regulacji prawnych UE

10.30 – 10.55     dr Wioletta Wrzaszcz, mgr Arkadiusz Zalewski  – IERiGZ-PIB – Wyzwania dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście EZŁ

10.55 – 11.05 – dyskusja

11.05 – 12.45 – REFERATY PLENARNE CZ. II – przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Lipiński, dr Anna Watros

11.05 – 11.30     dr Tamara Jadczyszyn – IUNG-PIB – INTERNAW – nowe narzędzie w zarządzaniu składnikami mineralnymi w nawożeniu

11.30 – 11.55     prof. dr hab. Barbara Kołodziej, prof. dr hab. Jacek Antonkiewicz – UP w Lublinie – Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych

11.55 – 12.20     dr hab. Jerzy Kopiński, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB – Regionalne zróżnicowanie nawozochłonności produkcji roślinnej w Polsce

12.20 – 12.45 – dr inż. Agata Witorożec-Piechnik, mgr Beata Jurga, prof. dr hab. Mariusz Matyka, mgr Ewa Markowska-Strzemska – IUNG-PIB – Wpływ nawożenia pofermentem z biogazowni  rolniczej na zawartość azotu i fosforu  w roztworze glebowym

12.45 – 12.55 – dyskusja

12.55 – 13.10 zakończenie i podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Wojciech Lipiński, dr Tamara Jadczyszyn

Materiały konferencyjne dla uczestników konferencji będą zawierać opracowania z wygłoszonych referatów oraz prezentowanych posterów.

KOMITETY

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Janusz Igras – Przewodniczący

dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie

dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie

dr Beata Fałda

prof. dr Ivan Shuwar

prof. dr Vladymir Balkovsky

prof. dr hab. Barbara Kołodziej

prof. dr hab. Wojciech Lipiński

prof. dr hab. Roman Dziedzic

prof. dr hab. Cezary Sławiński

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie

dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła, prof. PWSZ w Chełmie

dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. PWSZ w Chełmie

dr hab. Halina Lipińska, prof. UP w Lublinie

dr Tamara Jadczyszyn

dr inż. Ewa Stamirowska-Krzaczek

dr inż. Rafał Kornas

Komitet organizacyjny:

dr hab. inż. Anna Kocira, prof. PWSZ w Chełmie – Przewodnicząca

dr inż. Marzena Tomaszewska – Z-ca Przewodniczącej

dr inż. Rafał Kornas – Sekretarz

dr inż. Jacek Cymerman

dr Joanna Lamorska

dr inż. Małgorzata Stryjecka

mgr Natalia Iwanicka

mgr Agnieszka Zając

mgr inż. Małgorzata Kornas

Postery

Biowęgiel w uprawie pszenicy –nawożenie i wzbogacanie gleby

Marta Wyzińska, Jerzy Grabiński,  Alicja Sułek

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Dolistna aplikacja biostymulatorów opartych na aminokwasach w uprawie roślin

Kocira Anna

Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w uprawie roślin energetycznych

Barbara Kołodziej*, Jacek Antonkiewicz**

*Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; **Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Podstawowe produkty do odkwaszanie gleb w Polsce

Wojciech Lipiński

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Produkty nawozowe w świetle nowych regulacji prawnych UE

Anna Watros

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
Stan odżywienia pszenżyta, kukurydzy i sorga nawożonych pofermentem z biogazowni rolniczej

Beata Jurga1, Agata Witorożec-Piechnik2, Mariusz Matyka2, Maja Kostrzewa-Kosiarska2

1Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; 2Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Wpływ nawozów/biostymulatorów dolistnych na przebieg procesów fizjologicznych w roślinie wybranych odmian grochu siewnego

Ewa Szpunar-Krok1, Renata Pawlak2

1Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Produkcji Roślinnej; 2Biostymasp. z o.o.
Wpływ nawożenia pofermentem z biogazowni rolniczej na zawartość azotu i fosforu w roztworze glebowym

Agata Witorożec-Piechnik1, Beata Jurga2, Mariusz Matyka1, Ewa Markowska-Strzemska1

1Zakład Systemów, Ekonomiki i Produkcji Roślinnej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy; 2Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Wpływ sposobu uprawy (konwencjonalna i ekologiczna) na wybrane cechy jakościowe bulw ziemniaka

Marek Gancarz1,2, Maria Kożuch1, Robert Rusinek2

1Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 2Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
Wyzwania dla gospodarki nawozowej w Polsce w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Wrzaszcz Wioletta, Zalewski Arkadiusz

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Podobne aktualności