Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Kierunek: PEDAGOGIKA Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
stacjonarne i niestacjonarne

Absolwent specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną posiada szeroką wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną oraz umiejętności w obszarze praktyki pracy opiekuńczej, wychowawczej oraz profilaktycznej, osadzone w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. Potrafi planować, projektować i realizować działania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, realizowanej w różnych środowiskach wychowawczych, włączając w to elementy innowacyjne. Posiada umiejętności diagnostyczne i umie projektować działania profilaktyczne.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego działania w grupach, placówkach i instytucjach realizujących w różnych środowiskach działania opiekuńczo – wychowawcze i wsparcia społecznego w zakresie profilaktyki. Może także podjąć pracę jako pedagog w organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin.