Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Pedagogika Tytuł zawodowy: magister

Czas trwania
studia 2 letnie
profil praktyczny
Plan zajęć dostosowany także do osób pracujących

Do studiowania na studiach drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

Na I rok studiów drugiego stopnia, na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat Uczelni. W przypadku kierunku Pedagogika, absolwenci innych kierunków niż Pedagogika są zobowiązani do uzupełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia następujących przedmiotów:

  • Psychologia ogólna,
  • Kultura języka i emisja głosu,
  • Dydaktyka ogólna,
  • Pedagogika specjalna,
  • Podstawy prawa oświatowego.

Pedagogika - II stopień

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

czytaj dalej

Resocjalizacja z interwencją kryzysową

czytaj dalej

Pedagogika środowiskowa i praca z rodziną

czytaj dalej