Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

15 grudnia 2022
Aktualności UczelniKatedra Pedagogiki

Forum Zdrowia Przedszkolaka w PANS w Chełmie

W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie 9 grudnia br. odbyło się Forum Zdrowia Przedszkolaka, podsumowujące kampanię społeczną „E-PRZEDSZKOLAK ZDROWY I DO WYZWAŃ GOTOWY”, finansowaną z zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie w latach 2022-2025.

Projekt realizowany jest przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Chełmie we współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie.   Otwarcia Forum dokonała Pani Agnieszka Gajewska – pełniącą obowiązki Dyrektora Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Chełmie.

W spotkaniu udział wzięli Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych – dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PANS w Chełmie, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie – p. Arkadiusz Kwieciński, Dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm – p. Agnieszka Walewska – Maksymiuk, Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm – p. Monika Zaborek – Turewicz, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie –  Delegatura w Chełmie – p. Maria Pawłowicz, Kierownik Katedry Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie – dr Beata Komorowska, dyrektorki przedszkoli, nauczyciele i rodzice, dzieci z PM nr 2, PM nr 5, PM nr 6, PM nr 8, PM nr 12, PM nr 14, PM nr 15.

Celem kampanii była wymiana doświadczeń i poglądów na temat e-zagrożeń w obszarze zapobiegania zachowaniom ryzykownym dzieci w wieku przedszkolnym, ochrona zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia, zwrócenie uwagi na znaczenie organizacji czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym w kontekście pracy środowiska rodzinnego i przedszkolnego, kształtowanie postaw społecznych wobec właściwego korzystania z dóbr technologii informacyjnej oraz umiejętności uczenia się i zdobywania wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym, nawyków higienicznych z wykorzystaniem sportu, rekreacji, turystyki i zabawy, uwrażliwianie na problematykę e-zagrożeń grup społecznych mających wpływ na wychowanie najmłodszego pokolenia.

Wydarzeniu towarzyszyła wystaw prac plastycznych dzieci z chełmskich przedszkoli pn. „Jak spędzam czas wolny?”

Podobne aktualności