Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

17 marca 2023
Aktualności UczelniInstytut Matematyki i InformatykiKatedra Pedagogiki

Konferencja Naukowo-Metodyczna „Kiedy spostrzegam świat inaczej…”

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Katedra Pedagogiki

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
„Arka Przysz
łości” w Chełmie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
w Che
łmie

 

Serdecznie zapraszają do udziałw Konferencji Naukowo-Metodycznej

 

Kiedy spostrzegam świat inaczej…
– wokół edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Obszary analiz naukowych i dyskusji rozwiązań metodycznych:

  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Rzeczywistość szkolna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Konferencja odbędzie się 31.03.2023 r. w godzinach 9.00 – 14.30 w auli  113 Instytutu Matematyki i Informatyki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie  (ul. Pocztowa 54c)

Zaproszenie do udziału w Konferencji kierujemy do wszystkich zainteresowanych problematyką edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności do dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów i rodziców.

Przedsięwzięcie ma na celu:

  1. podjęcie dyskursu naukowego na temat edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. wymianę doświadczeń oraz przybliżenie rozwiązań metodycznych i rzeczywistości szkolnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi spostrzeganej z perspektywy dorosłych – byłych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodziców, nauczycieli, kadry kierowniczej placówek oświatowych i diagnostów.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację do dnia 27.03.2023r. poprzez formularz zgłoszeniowy: https://tinyurl.com/konferencjaSPE

Komitet organizacyjny:

  • dr Beata Komorowska, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie,
  • dr Agata Szabała, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie,
  • mgr Teresa Pudłowska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Arka Przyszłości” w  Chełmie,
  • mgr Beata Witamborska, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Arka Przyszłości” w  Chełmie,
  • mgr Agata Kwiecińska – Nowosad, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Chełmie.

PROGRAM KONFERENCJI

Kiedy spostrzegam świat inaczej –  wokół edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00- 12.20 – część I Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

9.00 – 9.30                      Część wprowadzająca

9.30 – 10.00                   Elżbieta  Neroj dyrektor  Departamentu Wychowania  i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

Aspekt prawny kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.00 – 10.30               dr hab. Aneta Borkowska prof. PANS w Chełmie

Potrzeby edukacyjne dziecka z afazją rozwojową

10.30 – 10.50                dr Aneta Paszkiewicz, PANS Chełm

Świat w oczach dzieci z ADHD

10.50 – 11.10               dr hab. Anna Prokopiak, UMCS Lublin, Fundacja ALPHA

 Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole

11.10 – 11.30               dr Agata Szabała, PANS Chełm

Kiedy czuję za bardzo – dzieci wysoko wrażliwe w szkole

11.30 – 11.50               mgr Eliza Kotowska, PANS Chełm

Smutne, delikatne, kruche – zaburzenia lękowo-depresyjne wśród młodzieży

11.50 – 12.10               dr Augustyn Okoński, PANS Chełm

Działania wspierające ucznia za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole

12.10 – 12.30               mgr Agata Kwiecińska-Nowosad, PPP Nr 1 w Chełmie

Nowy model diagnozy i opieki

12.30 – 12.50               Podsumowanie I części konferencji

12.50-13.05              Przerwa kawowa

Podobne aktualności