Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

do 30 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny edycja III

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny - edycja III

pod honorowym patronatem

JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie oraz

Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 • Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych

Adresaci konkursu

 • uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych
 • studenci

Zasady konkursu

Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:
 • Warunki geograficzno – środowiskowe jako determinanta dawnych i współczesnych  działań  militarnych
 • Dokąd zmierzasz, Rosjo? Przyszły kształt Federacji Rosyjskiej w współczesnej myśli geopolitycznej
 • Broń nuklearna – broń zwycięzców czy przegranych?
 • Geopolityczne przebudzenie Europy –  gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?
 • Białoruś u boku Rosji – co dalej?
Udział w Konkursie jest bezpłatny. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prace nigdzie dotąd nie publikowane drukiem  i nie przedkładane w innych konkursach. Liczba uczestników Konkursu wynosi maksymalnie 60 osób (łącznie w kategorii uczniowie/studenci). Konkurs ma charakter jednoetapowy.

Terminy

Eseje można nadsyłać:
 • pocztą tradycyjną lub
 • poprzez e-mail na adres isurowiec@panschelm.edu.pl jako plik pdf lub
 • dostarczyć osobiście na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, PTG Oddział Chełm, ul. Pocztowa 54, pok. 209
Na kopercie i/lub w tytule wiadomości e-mail należy umieścić adnotację ,,Konkurs na esej”. Prace należy przesłać do 25 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie konkurs: najpóźniej 30 kwietnia 2022 r.

Wytyczne edytorskie

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm). Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu. Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wraz z esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3). Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.

Komisja Konkursowa

 • dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich PWSZ w Chełmie;
 • dr Jurij Hajduk – Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych;
 • dr hab. Ignacy Kitowski, prof. PWSZ – członek Rady Naukowej PTG;
 • dr Iwona Lasek-Surowiec – przewodnicząca Oddziału Chełm PTG – sekretarz;
 • dr Magdalena Kawa – opiekunka Studenckiego Koła Naukowego SM;
 • mgr Marcin Oskierko – Oddział Chełm PTG

Nagrody

Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie w kategorii uczniowie/studenci) nagrody rzeczowe i książkowe. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. Laureatami Konkursu mogą zostać osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, określoną przez Komisję Konkursową. 10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu V edycji Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie. Prace konkursowe zostaną zakodowane po przesłaniu do organizatorów i będą podlegały weryfikacji w systemie antyplagiatowym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa autorskiego praca zostanie zdyskwalifikowana i nie będzie oceniana (załącznik nr 2).

Podobne wydarzenia

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej

25 maja 202213:15

Zagrożenia bezpieczeństwa oraz wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej w XXI w. – seminarium naukowe

Instytut Neofilologii, ul. Wojsławicka 8b sala 105

czytaj dalej

23 maja 202210:00

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone współpracy Polski i Ukrainy w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej

czytaj dalej

do 31 maja 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych

Pocztowa 54

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.

Rola nauk rolniczych we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego systemu żywnościowego „od pola do stołu”

czytaj dalej

do 30 kwietnia 2022 r.

Ogólnopolski Konkurs na Esej Geopolityczny edycja III

czytaj dalej

27 kwietnia 2022

Współczesne wyzwania zespołu terapeutycznego – Konferencja studencka

czytaj dalej

do 22 kwietnia 2022 r.10:00

Konkurs Matematyczny im. S. Chróścikowskiego

ul. Pocztowa 54, budynek C, sala 113

czytaj dalej