Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

17 czerwca 2024
Aktualności UczelniOgólnouczelniane

Zjednoczeni Nauką

Zapraszamy serdecznie na II Konferencję „Zjednoczeni nauką”, która odbędzie się dnia 18.06.2024 r. o godzinie 10:00 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie ul. Pocztowa 54, budynek C.

„Wymiana doświadczeń naukowo-badawczych Studenckich Kół Naukowych z udziałem studentów Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im M. Gogola i Przykarpackiego Uniwersytetu im. W. Stefanika w Iwano-Frankiwsku w Ukrainie”

Komitet Naukowy:

 • dr Beata Komorowska – Kierownik Katedry Pedagogiki PANS w Chełmie
 • prof. dr hab. Oleg Lisovets – Niżyński Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola (Ukraina), Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej
 • doc. dr Swietłana Borysiuk – Niżyński Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola (Ukraina), Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej
 • prof. dr Марія Оліяр – Państwowy Uniwersytet im. W. Stefanika (Ukraina)
 • prof. dr Галина Русин – Państwowy Uniwersytet im. W. Stefanika (Ukraina)
 • doc. dr Окскана Паркулаб – Państwowy Uniwersytet im. W. Stefanika (Ukraina)
 • dr Марія Дзюбинська – Państwowy Uniwersytet im. W. Stefanika (Ukraina)
 • dr Наталія Назарук – Państwowy Uniwersytet im. W. Stefanika (Ukraina)
 • prof. dr hab. Anna Kocira– Kierownik Katedry Rolnictwa PANS w Chełmie
 • dr Halina Bejger – Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
 • dr Małgorzata Stryjecka – Katedra Dietetyki PANS w Chełmie
 • dr Natalia Iwanicka – Katedra Rolnictwa PANS w Chełmie
 • dr Sławomir Żurawski – Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Chełmie
 • dr Aneta Kościołek – Katedra Pielęgniarstwa PANS w Chełmie
 • mgr Andrzej Lewandowski – Katedra Pielęgniarstwa PANS w Chełmie
 • mgr Emilia Grzegorczyk – Puzio) – Katedra Pielęgniarstwa PANS w Chełmie
 • mgr Agnieszka Grabowska – Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie

Komitet Organizacyjny:

 • dr Halina Bejger – Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
 • dr Iwona Oleksa – Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
 • dr Augustyn Okoński – Katedra Pedagogiki PANS w Chełmie
 • mgr Zygmunt Gardziński – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą

PROGRAM
9.45-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – dr Beata Fałda – Prorektor ds. Studenckich– powitanie uczestników konferencji

10.10 – dr Halina Bejger – opiekun Pedagogicznego Koła Naukowego – słowo wstępne, rozpoczęcie konferencji

Koło Pedagogiczne Przykarpackiego Państwowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanika (Ukraina) – (opiekunowie naukowi: prof. dr Марія Оліяр, prof. dr Галина Русин, doc. dr Окскана Паркулаб, dr Марія Дзюбинська)

 • 10.15 –Мар’яна Перчик
  Розвиток критичного мислення молодших школярів
 • 10.25 – Христина Савчук
  Zasady pracy Nowej Szkoły Ukraińskiej
 • 10.35 Ірина Петрів, Наталія Монастирська, Юлія Гоголь
  Kształtowanie kompetencji w zakresie ochrony zdrowia u uczniów współczesnej szkoły
 • 11.45 Юлія Сметаняк, Олена Цвігун
  Bulling – przejawy zjawiska i jego profilaktyka w szkole
 • 10.55 Софія Ковальчук
  Rozwój umiejętności badawczych uczniów w wieku wczesnoszkolnym na lekcjach z wykorzystaniem zasobów technologii STEM.
 • 11.05 Адріана Кіщук
  Przemoc seksualna związana z konfliktem: system wsparcia dla ofiar w Ukrainie
 • 11.15 Діана Сілін
  Seksting jako czynnik ryzyka zachowań seksualnych

Koło Nauk Przyrodniczych Przykarpackiego Państwowego Uniwersytetu im. W. Stefanika (Ukraina) – dr Наталія Назарук

 • 11.25 Анна Марія Дoбрянська
  Wpływ jakości życia w Iwano-Frankiwsku na zdrowie psychiczne jego mieszkańców

11.35-12.00 – Przerwa na kawę

Studenckie Koło Naukowe Agrobiznesu (opiekun: prof. dr hab. Anna Kocira)

 • 12.00 Monika Kuczyńska, Sandra Stadnicka, Julia Widzińska, Marta Łopacka, Andrzej Dyńczuk
  Preferencje mieszkańców Lubelszczyzny w odniesieniu do zakupów żywności funkcjonalnej
 • 12.10 Studenckie Koło Naukowe Dietetyki i Bezpieczeństwa Żywności (opiekun: dr Natalia Iwanicka)
  Sandra Stadnicka, Monika Kuczyńska, Julia Widzińska, Oleksandr Hubar, Michał Wrześniewski
  Związki przeciwutleniające zawarte w liściach i kwiatach mniszka lekarskiego Taraxacum officinale F.H. Wiggers coll

Studenckie Koło Biologiczno-Rolnicze (opiekun: dr Małgorzata Stryjecka)

 • 12.20 Małgorzata Stryjecka, Iga Cymerman, Michał Szewczyk
  Liście jadalne jako źródło substancji biologicznie czynnych

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Chełmie (opiekun naukowy: dr Sławomir Żurawski)

 • 12.30 Natalia Urbańska
  Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dla mieszkańców powiatu chełmskiego
 • 12.40 Karolina Brysiak-Baran
  Rola infrastruktury krytycznej w obronie państwa

Koło Nauk Medycznych PANS (opiekunowie naukowi: dr Aneta Kościołek, mgr Andrzej Lewandowski, mgr Emilia Grzegorczyk – Puzio)

 • 12.50 Barbara Michałowska
  Aktywność studentów Koła Nauk Medycznych w roku akademickim 2023/2024
 • 13.00 Magda Janiszewska, Agnieszka Bednarczuk, Wiktoria Chomiak
  Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym
 • 13.10 Karolina Piekniak, Natalia Pytlak, Klaudia Iwaniszczuk, Kamil Iwaniszczuk, Magdalena Kaszlikowska, Izabela Grzelka
  System wartości pielęgniarek a satysfakcja z życia

13.20-13.50 – Przerwa na kawę

Studenckie Koło Wolontariatu Pedagogiki PANS (opiekun naukowy: mgr Agnieszka Grabowska)

 • 13.50 Dorota Emerla, Paulina Matwiejczuk
  Rozwój umiejętności społecznych poprzez wolontariat studencki. Doświadczenia i działalność Studenckiego Koła Wolontariatu Pedagogiki PANS w Chełmie
 • 14.00 Julia Król, Natalia Zagożdżan
  Dlaczego wolontariat? Motywacje działalności wolontariackiej członków Studenckiego Koła Wolontariatu Pedagogiki PANS w Chełmie: analiza i inspiracje.

Pedagogiczne Koło Naukowe PANS w Chełmie (opiekun naukowy: dr Halina Bejger)

 • 14.10 – Dorota Emerla, Klaudia Dobrzyńska
  Dostępność obiektów miasta Chełm dla osób niepełnosprawnych. Relacja z badań – cz. II

Koło Pedagogiczne Niżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola (Ukraina) – (opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Олег Лісовець, doc. dr Світлана Борисюк)

 • 14.20 – Олег Лісовець, Христина Шимко,
  System nieformalnej oświaty w Ukrainie: wyzwania i perspektywy
 • 14.30 – Світлана Борисюк, Леся Клименко
  Badania wartości rodzinnych młodzieży studenckiej w okresie stanu wojennego

14.40 – Dyskusja
15.00 – Zakończenie konferencji

Podobne aktualności