Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

19 listopada 2021
Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych

8 listopada br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja pn. „Zagrożenie wschodniej flanki NATO w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego obszarów przygranicznych”, zorganizowana przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Prorektor ds. Studenckich dr Beata Fałda oraz Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Józef Zając, prof. PWSZ w Chełmie, Senator RP. Słowo wstępne wygłosił płk dr hab. inż. Tadeusz Zieliński. Dyskusję moderował płk dr Dariusz Dachowicz z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie.

Konferencja podzielona była na dwa główne panele.
Panel I „Bezpieczeństwo wewnętrzne w kontekście zagrożeń militarnych i niemilitarnych wschodniej flanki NATO.”
Referaty wygłosili m.in. prof. Oleksandr Bondik z Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie, dr hab. Marcin Lasoń z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Pierwszą część konferencji zamknął wykład pn. „Bezpieczeństwo sieci społecznościowych: techniczne zasady powstawania i funkcjonowania w warunkach hybrydowych ataków informacyjnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i Polskę” wygłoszony przez prof. Petra Pukacha, prof. Vasyla Gulaya i docent Ksenie Bazilyuk z Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska”.

Panel II „Kryzys migracyjny spowodowany wojną na Ukrainie, a bezpieczeństwo wewnętrzne obszarów przygranicznych.”
Drugą część otworzył referat ppłk Adrianny Wołyńskiej z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych – „Białoruska dezinformacja jako zagrożenia wizerunku Polski w opinii społeczeństw zachodnich”
W tej części konferencji wystąpili również docent Natalia Hrynioch, docent Vira Maksymets, prof. Vasyl Gulay, kandydat nauk historycznych Liubomyr Khakhula z Uniwersytetu Narodowego „Politechniki Lwowskiej”, oraz zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. bryg. Maciej Klisz.

Prelegenci z Polski i Ukrainy w swoich wystąpieniach dokonali wnikliwej diagnozy obecnego stanu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO na przykładzie województwa lubelskiego (głównie powiatu chełmskiego), najważniejszych zagrożeń militarnych i niemilitarnych oraz wskazali proponowane sposoby przeciwdziałania im przy współdziałaniu SZ RP, Straży Granicznej, Policji i innych służb.

Konferencję zakończył Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie płk prof. dr hab. inż. Leszek Elak. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie konieczności wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy międzynarodowej w celu bardziej efektywnego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. Wskazał również na wysoki poziom merytoryczny wystąpień prelegentów oraz aktywny udział zaproszonych Uczelni z Ukrainy.

Konferencja z uwagi na bezpieczeństwo jej uczestników przebiegała w systemie hybrydowym, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podobne aktualności

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

17 lis 2023

Paczka dla bohatera

Koło Naukowe „Internal Security” PANS w Chełmie działające przy Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie oraz Katedrze Zarządzania Bezpieczeńs...

czytaj dalej