Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 sierpnia 2022
Aktualności UczelniInstytut Nauk Medycznych

Wysokie stypendia dla studentów PIELĘGNIARSTWA

Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace nad programem stypendiów dla przyszłych pielęgniarek, lekarzy, ratowników medycznych, ale również lekarzy, fizjoterapeutów i farmaceutów. Dodatkowe pieniądze, ale również wsparcie w formie mentoringu, mają zachęcić do podejmowania studiów na wskazanych kierunkach medycznych.

Zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało miernik D29G: wejście w życie „Systemu zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”. Resort zastrzega, że dokument może ulegać modyfikacjom w toku konsultacji z Komisją Europejską.

Resort w ramach programu stypendialnego proponuje trzy formy wsparcia:

– stypendia dla osób podejmujących studia,

 • dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

– stypendia dla osób podejmujących studia,

– bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,

 • dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:

-mentoring.

Program ma być realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy, tj. do połowy 2026 roku. Uruchomienie wszystkich form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Zasady przyznawania stypendiów dla osób podejmujących studia na kierunku Pielęgniarstwo:

 • Stypendium jest przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat
 • Miesięczna kwota stypendium wynosi 1.500 zł
 • Stypendium może otrzymać maksymalnie 4.000 studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów)
 • Stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do czerwca włącznie).
 • Stypendia będą przyznawane na cały cykl kształcenia (3 lata), co oznacza dofinansowanie 2 pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma 2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2 tys. osób
 •  O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (z wyłączeniem studiów pomostowych)
 • Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne

Zasady przyznawania bezzwrotnego dofinansowania kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo:

 • Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów pomostowych 1-no i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych oraz w uczelniach niepublicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 2.000 studentów kierunku pielęgniarstwo, 1.400 studentów kierunku położnictwo oraz 1.000 studentów kierunku ratownictwo medyczne
 • Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26)
 • Dofinansowanie do studiów mogą otrzymać obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jako uśrednioną wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:
 1. kierunek pielęgniarstwo – 6.500 zł za rok studiów
 2. kierunek położnictwo – 6.000 zł za rok studiów
 3. kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.

Na chwilę obecną program nie został jeszcze uruchomiony.

Prosimy śledzić stronę dotyczącą wdrażanych przez Ministerstwo Zdrowia reform oraz inwestycji w ramach KPO, na której publikowane będą aktualne informacje dotyczące Systemu zachęt. Poniżej ostatnia opublikowana informacja Ministerstwa w tej sprawie.

Podobne aktualności

Aktualności Uczelni

28 maj 2024

Spotkanie przedstawicieli OKL

Przedstawicie Ośrodka Kształcenia lotniczego PANS w Chełmie wzięli udział w warsztatach dla polskich ośrodków kształcenia lotn...

czytaj dalej