Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 grudnia 2022
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka i RolnictwieOgólnouczelniane

Wyjazd terenowy studentów Rolnictwa

W ramach współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach studenci kierunku Rolnictwo mogli udać się do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach na zajęcia terenowe.
Uczestnicy wyjazdu poznali zakład o dużym stopniu specjalizacji w zakresie chowu bydła mlecznego. Ponadto prowadzony jest tutaj także chów koni i hodowla owiec. Na gruntach ornych uprawiana jest pszenica (ozima i jara) oraz burak cukrowy, a także jako uzupełnienie bazy paszowej dla bydła ‒ kukurydza na kiszonkę i mieszanka motylkowato-trawiasta. Oprócz doświadczalnictwa polowego prowadzone są badania organizacyjno-ekonomiczne i prace związane z oceną technologii produkcji roślinnej (burak cukrowy, pszenica ozima), a także analizy ekonomiczne działalności gospodarczej zakładu. Realizowane są także prace w ramach monitoringu suszy rolniczej i projektu LCAgri (5 wdrożeń praktyk niskoemisyjnych). Zakład prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami naukowo-edukacyjnymi oraz Izbami Rolniczymi i sąsiadującymi producentami rolnymi.

Uczestnictwo w zajęciach terenowych pozwoliło studentom poszerzyć wiedzę praktyczną zdobytą na zajęciach na Uczelni.

Podobne aktualności