Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Wydarzenia

4 czerwca 2020

I Konkurs na Esej Geopolityczny

I KONKURS NA ESEJ GEOPOLITYCZNY

pod honorowym patronatem Senatora RP dra hab. Józefa Zająca, profesora PWSZ w Chełmie oraz JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dra hab. inż. Arkadiusza Tofila, profesora PWSZ w Chełmie   
 

Komunikat nr 1 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczący wydłużenia terminu przesyłania prac w ramach Konkursu Geopolitycznego

  1. Ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wydłużeniu ulega termin przesyłania prac w ramach Konkursu Geopolitycznego do 4 czerwca br.

  2. Zmianie uległa również karta zgłoszeniowa – Karta Zgłoszeniowa po zmianie (Załącznik 3)

  3. Karty zgłoszeniowe oraz prace należy przesłać tylko w wersji elektronicznej (pdf) na adres ptg@panschelm.edu.pl

  4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 15 czerwca br.

  5. Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu pozostają bez zmian

 

ORGANIZATORZY KONKURSU

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

CEL KONKURSU

  1. popularyzacja geopolityki wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów;
  2. rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej wiedzy badającej wpływ czynników geograficznych na prowadzenie polityki zagranicznej państw i ich zgrupowań oraz na kształtowanie się ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego;
  3. kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł dotyczących geopolityki;
  4. promocja Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

ADRESACI KONKURSU

z obszaru, na którym swoją działalność prowadzi Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm

ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na napisaniu eseju na jeden z poniższych tematów:

TERMINY

Eseje można nadsyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do 21 maja 2020 r. do 4 czerwca 2020 roku na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, PTG Oddział Chełm ul. Pocztowa 54, pok. 209
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem ,,Konkurs na esej” oraz obligatoryjnie na adres e-mail: ptg@panschelm.edu.pl, plik w formacie pdf z podpisem uczestnika, tytuł wiadomości: Konkurs na esej. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 28 maja 2020 roku najpóźniej 15 czerwca 2020 roku.

KOMISJA KONKURSOWA

WYNIKI

Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej Oddziału Chełm PTG pwszchelm.edu.pl/oddzialptg. Uczestnicy Konkursu będą powiadomieni o wynikach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Konkursu: www.pwszchelm.edu.pl/konkursnaesej.

NAGRODY

Organizatorzy Konkursu przewidują dla laureatów (I, II, III miejsce, oddzielnie w kategorii uczniowie/studenci) nagrody pieniężne, rzeczowe i książkowe. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy. 10 najlepszych Uczestników Konkursu (łącznie w kategorii uczniowie/studenci) zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu III edycji Olimpiady Geopolitycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, bez konieczności udziału w pierwszym etapie Olimpiady, ale pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na udział w Olimpiadzie.

WYMAGANIA EDYTORSKIE

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5 cm). Objętość tekstu nie może przekroczyć 10 stron maszynopisu i powinna być dostarczona w 2 egzemplarzach, trwale spiętych oraz obligatoryjnie przesłana w wersji elektronicznej jako plik pdf na adres ptgchelm@panschelm.edu.pl, tytuł wiadomości e-mail: Konkurs na esej. Wzór strony tytułowej znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wraz z esejem należy nadesłać kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie na temat wykorzystania danych osobowych (załącznik nr 3). Bibliografia powinna być uporządkowana alfabetycznie.

REGULAMIN KONKURSU

KONTAKT

Polskie Towarzystwo Geopolityczne Oddział Chełm ul. Pocztowa 54, pok. 209 dr Iwona Lasek-Surowiec e-mail: isurowiec@panschelm.edu.plptg@panschelm.edu.pl tel. 82 564 03 59

Podobne wydarzenia

do 2 października 2022 r.9:00

Inauguracja Roku Akademickiego PANS w Chełmie

PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 25 listopada 2022 r.

Synergia nauki i przemysłu 2022

Centrum Studiów Inżynierskich PANS w Chełmie

czytaj dalej

do 15 czerwca 2022 r.12:00

Rekrutacja na szkolenie UPRT (Upset prevention and recovery training) zapobieganie i wyprowadzanie samolotu z sytuacji krytycznych (ponowny nabór)

Pocztowa 54

czytaj dalej

14 czerwca 202211:00

Konferencja: Senior – wczoraj i dziś

Pocztowa 54 C - aula 113

czytaj dalej

do 8 czerwca 2022 r.9.00

Akcja „ODDAJĄC KREW RATUJESZ ŻYCIE”

13.00

czytaj dalej

do 10 czerwca 2022 r.10.00

Chełmskie Spotkania z Nauką

Centrum Studiów Inżynierskich

czytaj dalej

31 maja 202215:30

Medyczno-społeczne aspekty opieki nad człowiekiem w zdrowiu i w chorobie

on-line

czytaj dalej

31 maja 202210:00

Konferencja naukowo-metodyczna ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej we współczesnym świecie”

on-line

czytaj dalej