Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

29 kwietnia 2024
OgólnouczelnianeWyróżnione

Wybory nowego Rektora PANS w Chełmie

25 kwietnia 2024 roku w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie wybrano nowego Rektora. Następcą prof. PANS dra hab. inż. Arkadiusza Tofila wybrana została dotychczasowa Prorektor ds. Studenckich dr Beata Fałda. Elektorzy jednogłośnie powierzyli jej misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata.

Rektor-elekt Beata Fałda posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Zajmuje stanowiska kierownicze w szkolnictwie wyższym ponad 20 lat, w tym od 2003 roku jako prorektor.  Jest absolwentką Instytutu Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotów związanych z zastosowaniami matematyki w ekonomii, tj. ekonomii matematycznej, matematyki ubezpieczeniowej oraz prognozowania i symulacji. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach związanych z ekonomią matematyczną i ekonometrią. Pasjonuje się też programowaniem.

Dr Beata Fałda jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ekonomii, zastosowań matematyki w ekonomii, ekonomiki transportu lotniczego oraz problematyki organizacji i funkcjonowania szkolnictwa wyższego, w tym pięciu monografii i trzech podręczników. Współorganizowała kilkadziesiąt konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym o tematyce związanej z zastosowaniami matematyki i informatyki oraz samorządu terytorialnego w tym Conference on Analytic Functions and Related Topics, skupiającej wybitnych matematyków z całego świata. Jest także redaktorem wydawniczym „Scientific Bulletin of Chełm” oraz innych wydawnictw zwartych, członkiem rady naukowejwydawnictwa „Language-Culture-Politics. International Journal” oraz stowarzyszenia Chełmskie Towarzystwo Naukowe. Od 2021 roku pełni funkcję recenzenta w czasopiśmie „ FINANCIAL INTERNET QU-ARTERLY” (Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych repozytorach czasopism m.in. EBSCO, ProQuest, EconLit, CEJSH i RePEc). Aktywnie współpracuje z naukowcami z Finlandii, Japonii, Meksyku i Ukrainy.

Za działalność naukowo-dydaktyczną oraz organizatorską została wyróżniona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, itd.

Nowa kadencja Jej Magnificencji rozpocznie się 1 września 2024 r.

Podobne aktualności