Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

1 grudnia 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Współczesne Wyzwania i Zagrożenia Bezpieczeństwa: Zarządzanie Kryzysowe – Infrastruktura Krytyczna – Ochrona Ludności

12 STYCZNIA 2024 r.

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PANS W CHEŁMIE

 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie

we współpracy z

 • Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego LAW w Dęblinie
 • Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego ABNS w Białej Podlaskiej
 • Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego MANS w Warszawie
 • Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych PANS w Chełmie
 • Kołem Naukowym – Klub Debat Oksfordzkich Akademii Sztuki Wojennej 
 • Kołem Naukowym – Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Dyplomacja Akademii Sztuki Wojennej 

oraz współorganizatorzy

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie,
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
 • Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie,
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu,
 • Polskie Towarzystwo Geopolityczne,
 • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankiwsku,
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza;

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDANIE KRYZYSOWE – OCHRONA LUDNOŚCI – INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

Zapraszamy studentów, doktorantów, naukowców oraz ekspertów zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań związanych z obszarem tematycznym konferencji, którego celem jest identyfikacja współczesnych wyzwań, zagrożeń i szans dla zapewnienia bezpieczeństwa. Debata przyczyni się do pogłębienia wiedzy w obszarze zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej i ochrony ludności, a także będzie znakomitą okazją do stworzenia interdyscyplinarnego środowiska akademickiego do wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń.

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, ochrony ludności a także innych dziedzin związanych z problematyką bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja i omówienie bieżących wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa związanych z obszarami konferencji.
 • Wypracowanie rekomendacji w zakresie zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej, ochrony ludności na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.
 • Pogłębienia współpracy międzyuczelnianej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Panel I. Zarządzanie kryzysowe

 • Praktyczne i teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego
 • System zarządzani kryzysowego NATO i UE
 • Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń militarnych i niemilitarnych
 • Wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego RP

Panel II. Infrastruktura krytyczna

 • Nowe rozwiązania prawne UE w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej
 • Ochrona obiektów Infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia infrastruktury krytycznej
 • Infrastruktura krytyczna – wyzwania i propozycje rozwiązań, dobre praktyki z innych państw.

Panel III. Ochrona ludności

 • Ochrona ludności w Polsce i Europie
 • Współpraca cywilno-wojskowa na rzecz ochrony ludności
 • Ruchy migracyjne oraz incydenty graniczne – współczesne zagrożenia
 • Współczesne wyzwania dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo selekcji abstraktów i wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie,

ul. Pocztowa 54 A, 22-100 Chełm, aula C 113

12 styczeń 2024 r. godz. 10.00 –15.00

 • Konferencja odbędzie się formie hybrydowej
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem referatu należy przesłać na adres: szurawski@panschelm.edu.pl do 31.12.2023 r.
 • Przesłanie artykułu: do 31.01.2024 r.
 • Formularz zgłoszeniowy
 • kontakt z organizatorami: szurawski@panschelm.edu.pl

Zapewniamy publikację w formie rozdziałów w recenzowanej monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się na wykazie ministra właściwego ds. nauki lub czasopiśmie naukowym. Przyjmowane są artykuły w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia artykułu, jeżeli nie będzie on spełniał kryteriów merytorycznych i redakcyjnych.

Osoby zainteresowane publikacją artykułu w monografii lub czasopiśmie proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej na adres szurawski@panschelm.edu.pl.

Wymagania edytorskie opracowania artykułu:

 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
 • Format dokumentu Word
 • Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt
 • Interlinia — 1,5 pkt
 • Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt
 • Bibliografia
 • Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe

Komitet naukowy konferencji:

 

Przewodniczący rady naukowej:

 • płk. prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 Wiceprzewodniczący rady naukowej:

 • dr hab. inż. Arkadiusz TOFIL – Państwowa Akademia Nauk Stosownych w Chełmie
 • dr hab. Józef ZAJĄC – Państwowa Akademia Nauk Stosownych w Chełmie
 • dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew CIEKANOWSKI – Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • dr Beata FAŁDA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkowie rady naukowej:

 • prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI — Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ihor TSEPENDA – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • prof. dr hab. Liubov MELNYCHUK – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
 • płk dr hab. Dariusz BOGUSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr hab. Krzysztof REJMAN – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu
 • dr Dariusz BRĄŻKIEWICZ – Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Aneta CHRZĄSZCZ – Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Mariusz CZTERNASTEK– Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr Dariusz DACHOWICZ – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Hanna ELAK – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Klaudia JAGUSIAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Anna MRÓZ – JAGIEŁŁO – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Grzegorz KLEIN – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Wiktoria TRYBUŁ – KLEIN – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Jarosław KAPELUSZNY – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Jacek KOSIŃSKI – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Marek KUSTRA – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Monika KWIECIŃSKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Iwona LASEK-SUROWIEC – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Julia NOWICKA – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Katarzyna OCHYRA-ŻURAWSKA – Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • dr Emilia ORDYNIEC – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Rafał ORDYNIEC – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Waldemar PERDION – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • dr Rafał SIECZKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Tetiana STRUTYNSKA – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • dr Nataliaa STETSIUK – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • ppłk dr Marcin SZTOBRYN – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Małgorzata WILCZYŃSKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu
 • ppłk dr Robert WÓJCICKI – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Karol ZYGO – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Sławomir ŻURAWSKI – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Sławomir ŻURAWSKI — przewodniczący
 • mgr Marcin OSKIERKO — wiceprzewodniczący
 • mgr Patryk OCHYRA – sekretarz
 • mgr Marta ADAMCZEWSKA
 • Natalia URBAŃSKA
 • Karolina BRYSIAK-BARAN
 • Natalia KUNC
 • Agnieszka WRZESIŃSKA

Formularz rejestracyjny – pobierz

Podobne aktualności

Aktualności Uczelni

19 cze 2024

Gala AZS Lublin

W dniu 17 czerwca odbyła się Gala organizowana przez AZS Lublin, na której Pani dr Beata Fałda - Prorektor ds. Studenckich wraz z przedsta...

czytaj dalej