Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

18 marca 2024
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa – Cyberbezpieczeństwo nowych technologii

12 KWIETNIA 2024 r.
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

INTERDYSCYPLINARNEGO KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PANS W CHEŁMIE

 

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego PANS w Chełmie
oraz

Instytut Matematyki i Informatyki PANS w Chełmie
oraz współorganizatorzy

 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Ivano-Frankiwsku
 • Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza;

 

zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo nowych technologii

Patronat honorowy:

 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • JM Rektor, Prof. PANS, dr hab. inż. Arkadiusz Tofil
 • Senator RP, Prof. PANS, dr hab. Józef Zając
 • JM Rektor, prof. dr hab. Ihor Tsependa
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa
 • Polskie Forum Biznesu
 • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej
 • 19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej

 

Patronat medialny

 • CyberDefence24
 • Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa

W dzisiejszym globalnym środowisku Cyberbezpieczeństwo to nie tylko problem dotykający branży telekomunikacyjnej, ale również dotyczy zarządzania każdą organizacją oraz instytucją państwową, a także zwykłych użytkowników również tych najmłodszych. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest szczególnym wyzwaniem, z jakim mierzyć się będą musiały poszczególne firmy, podmioty i organizacje, zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym.

Zapraszamy naukowców, ekspertów, doktorantów oraz studentów zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa, którzy chcą zaprezentować wyniki swoich badań związanych z obszarem tematycznym konferencji, którego celem jest identyfikacja współczesnych wyzwań i zagrożeń dla zapewnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Debata przyczyni się do pogłębienia wiedzy w obszarze cyberbezpieczeństwa, a także będzie znakomitą okazją do wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń.

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu cyberbezpieczeństwa a także dziedzin pokrewnych związanych z problematyką bezpieczeństwa.
 • Identyfikacja i omówienie bieżących wyzwań i zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.
 • Wypracowanie rekomendacji w zakresie zwalczania cyberzagrożeń oraz bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych.
 • Pogłębienia współpracy międzyuczelnianej z polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

Panel I. Wyzwania i zagrożenia cyberbezpieczeństwa

 • Walka informacyjne we współczesnych konfliktach
 • Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa
 • Sztuczna inteligencja (AI) – szanse i zagrożenia dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo sieci społecznościowych
 • Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacji
 • Polityka Polski i UE w zakresie ochrony cyberprzestrzeni
 • Propaganda i dezinformacje jako narzędzia wykorzystywane w wojnie hybrydowej
 • Działań służb państwowych w przeciwdziałaniu zagrożeniom cyberbezpieczeństwa
 • Biały wywiad (OSINT) – jako metoda pozyskiwania danych z sieci

 

Panel II. Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych

 • Phishing i ransomware – ograniczanie skali zjawisk i reagowanie na incydenty
 • Bezpieczeństwo zasobów chmurowych oraz ich konfiguracja i integracja z zasobami lokalnymi
 • Zabezpieczanie zdalnych pracowników
 • Audyt bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej
 • Nowe trendy i technologie przyszłości w cyberbezpieczeństwie
 • Zastosowanie analizy ruchu sieciowego w wykrywaniu ataków
 • Rola szkoleń i świadomości pracowników w zapobieganiu atakom cybernetycznym
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie sieci teleinformatycznych
 • Rola sztucznej inteligencji w zapobieganiu atakom na bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w erze Internetu rzeczy (IoT)
 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych w sieciach teleinformatycznych
 • Standardy bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych
 • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych
 • Zastosowanie technologii biometrycznych w uwierzytelnianiu sieci teleinformatycznych

 

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo selekcji abstraktów i wyboru osób wygłaszających referaty podczas konferencji.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie,

12 kwietnia 2024 r. godz. 10.00 –18.00

 • Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z tematem referatu należy przesłać na adres: szurawski@panschelm.edu.pl do 07.04.2024 r.
 • Przesłanie artykułu: do 30.04.2024 r.
 • Kontakt z organizatorami: szurawski@panschelm.edu.pl
 • Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej.
 • Osoby zainteresowane publikacją artykułu w monografii lub czasopiśmie proszone są o przesłanie go w wersji elektronicznej na adres szurawski@panschelm.edu.pl.

Wymagania edytorskie opracowania artykułu:

 • Objętość tekstu przeznaczonego do publikacji — 14 do 18 stron
 • Format dokumentu Word
 • Czcionka Times New Roman — rozmiar czcionki 12 pkt
 • Interlinia — 1,5 pkt
 • Przypisy dolne — rozmiar czcionki 10 pkt
 • Bibliografia
 • Streszczenie do 0,5 strony w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe

Komitet naukowy konferencji:

 

Przewodniczący rady naukowej:

 • płk. prof. dr hab. inż. Leszek ELAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 Wiceprzewodniczący rady naukowej:

 • dr hab. inż. Arkadiusz TOFIL – Państwowa Akademia Nauk Stosownych w Chełmie
 • dr hab. Józef ZAJĄC – Państwowa Akademia Nauk Stosownych w Chełmie
 • dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. inż. dr h.c. Zbigniew CIEKANOWSKI – Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • dr Beata FAŁDA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Członkowie rady naukowej:

 • prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jacek KNOPEK – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. Ihor TSEPENDA – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • prof. dr hab. Liubov MELNYCHUK – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza
 • gen. bryg. (rez) dr hab. inż. Jan RAJCHEL – Uniwersytet w Siedlcach
 • płk dr hab. Dariusz BOGUSZ – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • ppłk dr hab. inż. Anna BORUCKA – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Julia NOWICKA – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • ppłk dr hab. inż. Rafał PARCZEWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Stanisław TOPOLEWSKI – Uniwersytet W Siedlcach
 • dr Aneta CHRZĄSZCZ – Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Dariusz BRĄŻKIEWICZ – Akademia Bialska im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • dr Mariusz CZTERNASTEK – Uniwersytet KEN w Krakowie
 • dr Dariusz DACHOWICZ – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Hanna ELAK – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Klaudia JAGUSIAK – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Jarosław KAPELUSZNY – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Grzegorz KLEIN – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Jacek KOSIŃSKI – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Karol KUCZYŃSKI – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Marek KUSTRA – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Iwona LASEK-SUROWIEC – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Katarzyna OCHYRA-ŻURAWSKA – Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • dr Emilia ORDYNIEC – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Rafał ORDYNIEC – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Marcin OSKIERKO – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Waldemar PERDION – Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • dr Rafał SIECZKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
 • dr Tetiana STRUTYNSKA – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • dr Nataliaa STETSIUK – Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
 • ppłk dr Marcin SZTOBRYN – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Wiktoria TRYBUŁ-KLEIN – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Piotr ZALEWSKI – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Małgorzata WILCZYŃSKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Jarosławiu
 • ppłk dr Robert WÓJCICKI – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • dr Sylwia ZAKRZEWSKA – Uniwersytet w Siedlcach
 • dr Małgorzata WAKSMUNDZKA-SZAREK – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Karol ZYGO – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr Sławomir ŻURAWSKI – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Komitet organizacyjny konferencji:

 

 • dr Sławomir Żurawski — przewodniczący
 • dr Iwona Lasek-Surowiec — wiceprzewodnicząca
 • dr Marcin Oskierko  —  sekretarz
 • dr Emilia Ordyniec
 • mgr Mariusz Maciuk
 • mgr Aleksandra Prus
 • mgr Sylwia Jaczyńska
 • mgr Marta Adamczewska
 • Karolina Brysiak-Baran
 • Natalia Urbańska
 • Natalia Kunc
 • Agnieszka Wrzesińska

Podobne aktualności