Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

2 lutego 2024
Współpraca

Wizyta studyjna – ElektroLIS

W ramach podjętej współpracy z firmą ElektroLIS Leszek Lis, studenci kierunku Elektrotechniki odwiedzili jeden z nowoczesnych oraz dobrze rozwijających się zakładów z terenu województwa lubelskiego.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie  studentów z profilem produkcji i stosowanymi technologiami w wiodących firmach w regionie lubelskim.

W programie wizyty przewidziano:

zwiedzanie siedziby firmy, poznanie profilu/struktury/parku maszynowego, obserwowanie procesu projektowania wyrobów (ze szczególnym uwzględnieniem  stosowanego oprogramowania) oraz produkcji (stosowanych technologii/oprzyrządowania), przedstawienie oczekiwań od potencjalnego pracownika, poznanie ścieżek rozwoju/certyfikacji.

Wizyta studyjna zrealizowana była w ramach projektu pn.: „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”, realizowany przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Chełmie; Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych;  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany z Unii Europejskiej,  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne aktualności