Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

19 września 2023
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN w PANS w Chełmie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, w świetle nowo powstałych potrzeb i wyzwań stawianych przed Uczelnią, jak np. pandemia covid-19 oraz bliskość z granicą Ukrainy, która objęta jest konfliktem zbrojnym, jako jedna z pierwszych w Uczelni w Polsce, celem usprawnienia procesu zarządzania i przepływu informacji, w tym zarządzania kryzysowego, wdrożyła Wielośrodowiskowy Zautomatyzowany System Zarządzania Kryzysowego JAŚMIN (SZK JAŚMIN).

Wdrożony system to wielośrodowiskowe, innowacyjne rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego oraz sojuszniczego (NATO i UE) systemu zarządzania kryzysowego. Zapewnia kompleksowe, teleinformatyczne wsparcie działań administracji publicznej (także służb mundurowych, w tym wojska) i samorządowej podczas sytuacji ratowniczych i/lub kryzysowych oraz związanych z realizacją zadań prewencyjnych. System ten wspiera procesy zarządzania, planowania, kierowania, a także monitorowania rzeczywistych zagrożeń o charakterze polityczno-militarnym oraz niemilitarnym.

System został wdrożony w ramach realizacji projektu, pn. „PROGRAM ROZWOJOWY PWSZ W CHEŁMIE”, nr POWR.03.05.00-00-Z102/17, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wdrożone rozwiązania będą wykorzystywane jako informatyczne narzędzia zarządzania Uczelnią oraz pozwolą na tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych. Ponadto, nowo nabyte zasoby pozwolą na zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Poza podstawową formą wykorzystania przez kadrę administracyjną i dydaktyczną, wykorzystywany będzie (jako wartość dodana projektu) w trakcie zajęć ze studentami.

Od zbliżającego się roku akademickiego 2023/24 studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne podczas zajęć praktycznych będą mieli możliwość nabywania wiedzy i umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy wspartym innowacyjnym i kompleksowym oprogramowaniem SZK JAŚMIN.

Proces dydaktyczny koordynowany będzie przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie oraz Katedrę Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym.

Podobne aktualności