Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

16 maja 2022
Aktualności UczelniOgólnouczelniane

Ważna informacja w sprawie zmiany nazwy uczelni

Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 maja 2022 roku, zgodnie z § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 638), „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie” zmienia nazwę na: „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie”.

  • Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega adres strony internetowej uczelni na: https://panschelm.edu.pl/ z tym, że dotychczasowa nazwa https://panschelm.edu.pl/ pozostaje nadal aktywna.
  • Wszystkie adresy mailowe zmieniają się w taki sposób, że:
    • pierwsza część nazwy (przed „@”) pozostaje bez zmian;
    • druga część nazwy (po „@”) zmienia się na: panschelm.edu.pl.
  • NIP, REGON, numery kont bankowych i telefonów oraz adres siedziby i adresy bazy dydaktycznej pozostają bez zmian.
  • Zmiana nazwy uczelni nie ma wpływu na moc prawną umów zawartych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Nie zachodzi konieczność zawierania aneksów umów, które są w trakcie realizacji.
  • Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy.
  • Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest PANS w Chełmie.

Od dnia 16 maja 2022 roku faktury, wpłaty oraz korespondencję prosimy kierować na adres: 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
NIP 5632077608
REGON 110607010
tel. +48 82 565 88 95
e-mail: rektorat@panschelm.edu.pl

Podobne aktualności