Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Dział Kwestury

ul. Pocztowa 54,
22-100 Chełm,
tel. 82 565 60 33

Kwestor:

 • mgr Dorota Morawska

Zastępca Kwestora:

 • mgr Aneta Terczyńska

Pracownicy:

 • mgr Agata Kostowska
 • mgr Karolina Kupracz
 • mgr Sylwia Wilkos
 • mgr Paulina Lipka
 • Beata Fajman

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30
Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Uczelni i jest zastępcą Kanclerza.
Kwestor kieruje Działem Kwestury.

Do zakresu zadań Działu Kwestury należy:

 • prowadzenie rachunkowości Uczelni w zakresie: obiegu, kontroli, archiwizowania dokumentów finansowych, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych, terminowego ściągania należności, prawidłowego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych, rozliczania majątku Uczelni itp.
 • opracowywanie projektów i planów rzeczowo-finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie rocznych i okresowych analiz ekonomicznych,
 • nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
 • opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentacji finansowo-księgowej oraz zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Nasi partnerzy

 • Chełmski Park Wodny
 • Partner 6
 • Partner 5
 • Partner 4
 • Partner 3
 • Uczelnia liderów
 • Institutea Authorized Academy