Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

23 sierpnia 2022
Aktualności UczelniOgólnouczelniane

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki

W roku akademickim 2022/2023 Minister Edukacji i Nauki przyzna maksymalnie 840 stypendiów za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe. Wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października. Maksymalna wysokość jednorazowo wypłaconego stypendium wyniesie 17 tys. zł.

Warunki przyznania stypendium

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • osiągnięciami sportowymi.

Ponadto student musi spełniać następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2021/2022) zaliczył rok studiów oraz
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2022/2023).

Jeśli student kształci się na kilku kierunkach studiów, może otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2023 r.

Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium nie otrzyma student posiadający już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O stypendium nie może również ubiegać się student, którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, studiów II stopnia przekracza 7 semestrów).

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu OSF.

Wnioski przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Materiały:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023-konkurs-sst03

 

ŹRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe–rok-akademicki-20222023

Podobne aktualności