Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

31 sierpnia 2022
Aktualności UczelniInstytut Nauk Medycznych

Stypendia dla studentów III roku PIELĘGNIARSTWA

Ważna informacja dla studentów III roku kierunku PIELĘGNIARSTWO w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie!

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2022/2023 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku). Zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat w wojewódzkim podmiocie leczniczym po zakończeniu kształcenia, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu medycznego.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni i corocznie, do końca czerwca danego roku, będą ogłaszane kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 20 września 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13.500,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w którym posiada udziały, zadeklarowały m.in. gotowość do zapewnienia stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Podobne aktualności