Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Legia Akademicka

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, którzy jeszcze w trakcie nauki chcą odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia: część teoretyczną, realizowaną prze Uczelnię w obszarze dwóch modułów podstawowego i podoficerskiego w wymiarze 15 godzin każdy,  oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) realizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Do projektu przystąpić mogą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich  zarówno uczelni publicznej jak i niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie. Wnioski mogą składać również studenci innych uczelni, jeżeli wybiorą jako miejsce szkolenia państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie.

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w od stycznia do maja 2022 roku.

Osoby zainteresowane szkoleniem zobowiązane są wypełnić wniosek o przyjęcie WNIOSEK

Szczegółowe informacje dotyczące Legii Akademickiej można uzyskać u koordynatora projektu pok. 214, ul. Pocztowa 54 budynek C, nr tel. 82 562 11 24, e-mail: rkucharski@pwsz.chelm.pl