Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Aktualności

8 grudnia 2022
Aktualności UczelniKatedra Nauk o BezpieczeństwieKatedra Zarządzania BN

Przedstawiciele PANS w Chełmie na Zjeździe Geopolityków Polskich

30 listopada br. Kraków gościł naukowców, badawczy i popularyzatorów geopolityki w ramach XIV Zjazdu Geopolityków Polskich, odbywający się pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  W tym dorocznym, cyklicznym spotkaniu naukowym, wzięli udział nauczyciele akademiccy z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie: dr Sławomir Żurawski z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie oraz mgr Marcin Oskierko z Katedry  Zarządzania Bezpieczeństwem Narodowym. Mgr Marcin Oskierko należy ponadto do chełmskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wygłosił on prelekcję pt. Szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP a wojna na Ukrainie.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne zostało założone w 2008 r. jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe. Główny obszar badań i działalności organizacyjnej Towarzystwa koncentruje się na rozwoju geopolityki i jej subdyscyplin (np. geostrategii czy geohistorii). Opiera ono swoją główną działalność na organizacji konferencji naukowych, prowadzeniu samodzielnych badań naukowych w komisjach tematycznych, działalności wydawniczej, popularyzowaniu geopolityki w formie konkursów (Książka Geopolityczna Roku, Olimpiada Geopolityczna) oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Siedzibą władz jest Kraków. Towarzystwo sprawuje patronat naukowy nad portalem Geopolityka.net i wydaje “Przegląd Geopolityczny”, “European Journal of Geopolitics”, a także książki i raporty.

Podobne aktualności

Aktualności Uczelni

28 maj 2024

Spotkanie przedstawicieli OKL

Przedstawicie Ośrodka Kształcenia lotniczego PANS w Chełmie wzięli udział w warsztatach dla polskich ośrodków kształcenia lotn...

czytaj dalej