Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

Model wsparcia uczelni w celu zwiększenia jej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30

Elżbieta Czmielewska

eczmielewska@panschelm.edu.pl

Piotr Łusiak

plusiak@panschelm.edu.pl

Ewelina Michalska

emichalska@panschelm.edu.pl

Weronika Błądkowska

wbladkowska@panschelm.edu.pl

Szczegóły projektu

Program Operacyjny:

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Priorytet:

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie:

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu:

2020-01-01 do: 2021-12-31

Wartość projektu:

978 152,89 zł

CEL PROJEKTU:

Wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, mających na celu dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia.

GRUPA DOCELOWA:

  • Kadra dydaktyczna – w tym wykładowcy zatrudnieni na stanowisku asystent, starszy wykładowca, ze stopniem naukowym/zawodowym.
  • Kadra administracyjna/zarządzająca – zatrudniona na stanowiskach merytorycznych specjalistycznych i technicznych w poszczególnych pionach struktury uczelnianej, w tym w Działach: Pomocy Materialnej, Bibliotece, Toku Studiów, Obsługi Studentów, Centrum Informatycznym, Domu Studenckim, Studium Wychowania Fizycznego, Sekretariatach, Biurze Rektora, Studium Języków Obcych, Prawnym, Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych, Kwesturze, Promocji, Wniosków i Projektów, Ośrodku Kształcenia Lotniczego oraz Administratorzy Obiektów.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt przewiduje wsparcie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności, mających na celu dostosowanie uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności komunikacyjnej, architektonicznej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia. Zakres merytoryczny wniosku wpisuje się w I model wsparcia – Ścieżkę mini i stanowi zgodny z nim zestaw działań, pozwalających na zmniejszenie barier w dostępności do edukacji na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane w projekcie wsparcie ma charakter kompleksowy i uniwersalny. Obejmuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności, aby otworzyć Uczelnię na możliwie jak największą grupę osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Jest zgodne z siedmioma zasadami wsparcia edukacyjnego, przyjętego uchwałą KRASP w dn. 2 czerwca 2016 r. Docelowo jego istotą ma być: indywidualizacja, podmiotowość, rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku z realizowanym przez nią procesem kształcenia, racjonalność dostosowania, utrzymanie standardu akademickiego, adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć, równe prawa i obowiązki.

Nasi partnerzy

  • Chełmski Park Wodny
  • Partner 6
  • Partner 5
  • Partner 4
  • Partner 3
  • Uczelnia liderów
  • Institutea Authorized Academy