Godło Polski
wyszukiwarka zaawansowana
Wybierz obszar
Zgłoś błąd
wyślij formularz zgłoszeniowy

„Doskonałość dydaktyczna uczelni”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji projektu: 1 października 2022 r. – 30 września 2023 r.

Wartość projektu: 506 760 złotych

Kontakt

22-100 Chełm
ul. Pocztowa 54, p.210
tel. +48 82 562 06 02

Godziny pracy

pn. - pt. : 7.30 - 15.30
Cele projektu

Celem projektu jest rozbudowa funkcjonującego w Uczelni systemu zarządzania jakością kształcenia w kontekście podejścia procesowego i ujętego systemowo ciągłego doskonalenia, wychodzącego naprzeciw realnym potrzebom i oczekiwaniom interesariuszy, a także doskonalenie kompetencji kadry PANS w Chełmie. Podjęte działania służą poprawie jakości kształcenia w Uczelni.

Planowane działania projektowe

Projekt obejmuje rozbudowę funkcjonującego dotychczas w Uczelni systemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki, a także organizację szkoleń podnoszących kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich.


Projekt zakłada:

  • utworzenie Biura Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, w tym powołanie Zespołu ds. Doskonalenia Procedur Projakościowych oraz Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia;
  • organizację szkoleń dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych, bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie i rozwijanie sytemu zarządzania jakością w zakresie dydaktyki;
  • przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej; szkolenia, których celem jest doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych, obejmują m. in. zagadnienia z zakresu: tutoringu, grywalizacji oraz narzędzi IT, nauczania problemowego, komunikacji interpersonalnej, design thinking, flipped education, pracy ze studentem niepełnosprawnym;
  • organizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.